2023 m. priėmimo datos

Priėmimo į VDA II pakopos studijas 2023 metais priėmimo datos

Priėmimo procedūros

Data ir laikas

  • Elektroninės registracijos metu, VDA tinklapyje užpildoma stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa (toliau – stojančiojo anketa) ir įkeliami visi reikalingi dokumentai (žr. priėmimo taisyklių 5.1 punktą).
  • Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų).

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas stojant į dailės istorijos ir teorijos studijų programą.

Elektroninė registracija:

2023-06-19 – 2023-06-22 iki 16 val.

Į dailės istorijos ir teorijos studijų programą stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo taisyklių 4.2 punktą).

Stojamųjų pokalbių pradžia:

2023-06-26 10 val.

Stojančiojo į dailės istorijos ir teorijos programą stojamojo pokalbio rezultatai ir konkursinis balas stojančiajam siunčiami el. paštu.

2023-06-26 16 val.

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą.

2023-06-27 10–12 val.

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos.

2023-06-27 16 val.

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu.

2023-06-28 12 val.

Pakviestųjų studijuoti  į dailės istorijos ir teorijos studijų programą studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą).

2023-06-28 (14-16 val.) – 2023-06-30 (10–16 val.)

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino krypčių studijų programas.

Elektroninė registracija:

2023-06-28 – 2023-07 -03  17 val.

Stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo taisyklių 4.2 punktą).

Stojamųjų pokalbių pradžia:

2023-07-05 10 val.

Stojančiojo į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės arba dizaino krypties studijas stojamųjų pokalbių rezultatai ir konkursiniai balai siunčiami el. paštu.

2023-07-05 16 val.

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą.

2023-07-07 10–14 val.

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos.

2023-07-07 16 val.

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu.

2023-07-07 17 val.

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą).

2023-07-10, 11, 12 d.

10–16 val.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS (jei liks laisvų vietų)

Skelbiamos studijų programos, į kurias yra likę laisvų studijų vietų interneto svetainėje www.vda.lt

2023-07-24

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į studijų programas, kur yra likę studijų vietų

2023-08-14 – 2023-08-18 17 val.

Stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo taisyklių 4.2 punktą).

2023-08-22 10 val.

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu.

2023-08-22 17 val.

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą).

2023-08-23, 24, 25 d.

10-16 val.