Stipendijos

Stipendijų rūšys:

Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


Prašymo dėl tikslinės vienakartinės stipendijos pildymas

Tikslinės stipendijos yra skiriamos:

 • už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus;
 • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje;
 • už atstovavimą Akademijai tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, konkursuose, parodose, visuomeninėje ar sporto veikloje;
 • šeimos nario (tėvų/globėjų, vaikų, sutuoktinio) mirties atveju;
 • gimus vaikui;
 • dėl ilgalaikės ligos;
 • dėl sunkios finansinės padėties;
 • kitais kritiniais atvejais;
 • Studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų projektams paremti;
 • VDA kamerinio choro nariams;
 • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams;
 • VDA studentų atstovybės prezidentui;
 • už dalyvavimą mentorystės programoje su užsienio valstybių studentais.

 


 

Vardinės stipendijos

Vardinės stipendijos skiriamos pažangiems studentams už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus tam tikrose srityse. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus. Šių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai numatyti konkrečios vardinės stipendijos skyrimo nuostatuose ir/ar reikalavimuose.

 • Ary Stillman stipendija studentui (2000 JAV dolerių), besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
 • Dalios ir Gintaro Gruodžių premija
 • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
 • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Restauravimo katedros studentui (-ei).
 • A. ir A. Tamošaičių premija
 • Prof. Vytauto Jurkūno premija
 • J. Vienožinskio premija
 • Lietuvos dailininkų sąjungos premija
 • Elenos Urbaitytės stipendija
 • Dariaus ir Aistės Daubarų stipendija 
 • 5000 eurų M. K. Čiurlionio vardo paskata-stipendija (nuostatai)

Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.