Studijų kainos

STUDENTŲ, PRIIMTŲ 2023 METAIS Į VILNIAUS DAILĖS AKADMEIJOS I PAKOPOS STUDIJAS, VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMŲ STUDIJŲ KAINOS

Valstybinis

kodas

Studijų programa

Studijų apimtis kreditais 

Metinė studijų kaina, EUR   

Vieno kredito kaina, Eur     

6121PX024  

3D meno objektai: stiklas, skulptūra, keramika

240

5065

84,42

6121PX011

Animacija

240

5065

84,42

6011PX001

Architektūra

300

1-4 m. 5065; 5m. 6495    

1-4 m. 84,42; 5m. 108,25

6121PX012

Dailės ir interjero  restauravimas

240

5065

84,42

6121NX009

Dailėtyra ir kuratorystė

240

2865

47,75

6121PX013

Dizainas

240

5065

84,42

6121PX014

Fotografija ir medijos menas

240

5065

84,42

6121PX015

Grafika

240

5065

84,42

6121PX016

Grafinis dizainas

240

5065

84,42

6121PX017

Interjero dizainas

240

5065

84,42

6121PX018

Keramika

240

5065

84,42

6121PX019

Mados dizainas

240

5065

84,42

6121PX020

Metalo menas ir  juvelyrika

240

5065

84,42

6121PX021

Įvietintas menas

240

5065

84,42

6121PX022

Scenografija

240

5065

84,42

6121PX023

Skulptūra

240

5065

84,42

6121PX025

Taikomoji grafika

240

5065

84,42

6121PX028

Tapyba

240

5065

84,42

6121PX029

Tekstilės menas ir dizainas

240

5065

84,42

6121PX027

Tekstilės menas ir medijos

240

5065

84,42