Tarybos nariai

(Patvirtinta: VDA Senato posėdžio 2018-12-19 nutarimas Nr. S-2018-7/28;
atnaujinta: VDA Senato posėdžio 2021-02-24 nutarimas Nr. S-2021-2/10)

VDA Tarybos pirmininkas
Dr. Saulius Vengris

Buvęs Vilniaus universiteto studijų prorektorius (1993–2002 m.)
Buvęs VDA strateginės plėtros prorektorius (2005–2017 m.)
Lietuvos aukštojo mokslo tarybos pirmininkas (nuo 2017 m.)

Pirmininko pavaduotojas
prof. dr. Adomas Butrimas

VDA Dailėtyros instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Prof. dr. Virginija Adomaitienė

LSMU Medicinos akademijos Psichiatrijos klinikos vadovė
LSMU ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos profesorė

Prof. Juozas Brundza

VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros vedėjas

Doc. dr. Vydas Dolinskas

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius

Doc. Edmundas Jackus

VDA Kauno fakulteto Architektūros katedros dėstytojas

Doc. Romualdas Kučinskas

VDA Vilniaus fakulteto Architektūros katedros dėstytojas

Augustinas Paukštė

Dizaino studijos „And-studio“ steigėjas

Paulius Stainys

VDA Kauno fakulteto studentų atstovybės atstovas