Rugsėjo 7 d. 17 val. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Lauko ekspo atidaroma VDA Keramikos katedros vedėjos doc. Rasos Justaitės-Gecevičienės paroda „Kas naujo mūsų pievoj?“. 

Genetinis kodas yra universalus, būdingas visiems gyviems žemės organizmams ir beveik nepakitęs egzistuoja jau milijonus metų. Tai rodo, kad visa gyvybė susijusi giminystės ryšiais ir yra bendros kilmės. Genų inžinerija įgalina paimti genetinę informaciją, ją pertvarkyti pagal mūsų poreikius ir perkelti ją iš vieno organizmo į kitą nepaisant tarprūšinių skirtumų. Taip augalai, mikroorganizmai ar gyvūnai įgyja naujų savybių, kurios jiems iki tol nebuvo būdingos. Naudodama menines raiškos priemones, modifikuojant ir multiplikuojant augalus, valgomus ir įvairius funkcionalius daiktus, sukūriau keraminius objektus -personažus, kur augalai susipynę su gyvūnais ir daiktais.

Doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė

Apie autorę

Rasa Justaitė–Gecevečienė gimė 1970 m. Kaune.
1989 m. baigė St. Žuko taikomosios dailės technikumą, keramikos specialybę (dabar Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas).
1995 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, keramikos specialybę.
Nuo 2016 m. yra VDA keramikos katedros vedėja, docentė.
Nuo 1994 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose simpoziumuose ir parodose. Surengė 9 personalines parodas.
Nuo 2003 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Paroda veiks iki spalio 4 d. VDA Lauko ekspo, Maironio g. 6, Vilnius.