Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Tekstilės katedros studentų kūrybinių dirbtuvių „Kinetiniai objektai“  su menininku Kęstučiu Svirneliu rezultatų pristatymas

Laikas – balandžio 8 d. (penktadienį) 13:00 val. Vieta –  VDA „Šachmatinė“ salė (Malūnų g. 5)

Kūrybos pristatymas /atvira paskaita „Kinetiniai objektai”  su menininku Kęstučiu Svirneliu

Laikas – balandžio 4 d. 15 val. Vieta – Malūnų g.3, 102 auditorijoje.

Kęstutis Svirnelis (g. 1976) – Vokietijoje gyvenantis lietuvių menininkas, Vilniaus dailės akademijos (2002) ir Valstybinės Štutgarto meno ir dizaino akademijos (2009) alumnas, savo  kūrybą eksponuojantis įvairiose pasaulio šalyse: Vokietijoje, Lietuvoje, Anglijoje, Austrijoje, Turkijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir JAV. (daugiau informacijos ).
Savo kūriniuose K. Svirnelis dažnai sugrįžta prie esminių temų: vartotojiškumo, karo, menininkų gyvenimo, ribų nebuvimo, apribojimų, kapitalizmo ir socializmo. Jis kuria videofilmus ir performansus, pripučiamus objektus, mechanines judančias ar nejudančias konstrukcijas bei instaliacijas, kurioms būtinas žiūrovo dalyvavimas. Taip pat įgyvendina žemės meno projektus ir dirba drauge su kitais menininkais ar menininkų grupėmis. K. Svirnelio menas yra įvairiapusis ir įvairialypis, tačiau visuomet galima atpažinti savitą jo braižą, skvarbų žvilgsnį ir humorą, kuris visada turi ir rimtumo atspalvį.  (Florian Härle)