• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Paroda „Absoliuti tekstilė“

  Tai tekstilės virsmai istorijoje ir istorijos atvaizdas tekstilėje, siekis Lietuvos tekstilės meną įvertinti istorinių, socialinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių kontekste. Kūriniuose tiesiogiai arba asociatyviai atskleidžiama aplinka, dariusi įtaką istorinei ir kultūrinei Lietuvos raidai.

  Taikomosios dailės galerijoje (Arsenale).
  Spaudos konferencija - gruodžio 18 d. 11 val.
  Paroda vyks iki gegužės 31 d.

  Parodos kuratorė Prof. Eglė Ganda Bogdanienė.

  Parodos organizatoriai Vilniaus dailė akademija ir Lietuvos dailės muziejus.

  Parodos rėmėjai Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

  Siekiant sukomplektuoti parodos siekius atskleidžiančią kolekciją ir parengti jos raidą apibūdinančią mokslinę studiją, projekte dalyvauti pakviestos išsamiai Lietuvos tekstilę tyrinėjančios ir tekstilės parodas kuruojančios menotyrininkės prof., dr. Ieva Kuizinienė, dr. Lijana Natalevičienė, dr. Virginija Vitkienė ir meno licenziatė doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė. Taip pat, į parodos kolekciją įtraukiant darbus iš Dailės muziejaus fondų, prisidėjo muziejininkės Nijolė Žilinskienė ir Eglė Pinkutė. 
  Parodoje siekiama pristatyti ne pavienius fragmentus, o vientisą audinį, kontekstualią profesionaliosios tekstilės retrospektyvos ekspoziciją, rodančią pagrindinius XVII–XXI a. raidos laikotarpius, kurie atsirado dvejopai – kaip darni evoliucijos seka arba kaip kritiško požiūrio rezultatas. Atskleidžiamas estetinis, ideologinis ir semantinis tekstilės meno potencialas, primenama tekstilė – figūrinė ar abstrakti, polichrominė ar monochrominė, švelni ar šiurkšti, lygi ar faktūrinė, lengva ar sunki – ir nešanti žinią – istorinę, religinę, filosofinę, patriotinę, kritinę, propogandinę. Parodą lydintis iliustruotas straipsnių rinkinys pristato parodoje išskirtus XVII–XXI a. lietuvių tekstilės raidos laikotarpius, įvertina žinomiausių autorių kūrybą, nagrinėja lietuvių tekstilės savitumą ir sąsajas su tarptautiniu kontekstu. 
  Ši paroda sudaro galimybę užpildyti įvardytas spragas, visuomenei ir tyrėjams pristatyti vientisą tekstilės raidą, jos pokyčius.