Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Spalio 28 d. 18 val.  projekto TOUCH parodos atidarymas VDA galerijoje "Akademija".

 

Paroda „TOUCH“ – trijų Europos meno institucijų tęstinio bendradarbiavimo rezultatas – skiriamas Bauhauso mokyklos šimtmečiui ir įkvėptas tekstilės menininkės Anni Albers kūrybos ir teorinių įžvalgų apie taktiliškumo ir lytos reikšmę pažinimo procese ir mene. Projekte dalyvavo CIT Crawford meno ir dizaino koledžo (Korkas, Airija), Pallas taikomųjų mokslų universiteto (Tartu, Estija) ir Vilniaus dailės akademijos Tekstilės programų studentai ir dėstytojai. Parodos atidaryme kolegos iš Airijos ir Estijos instituciją.


 

Išsamiau apie projektą:
Šiuolaikinės technologijos kuria virtualios realybės potyrius, ko pasėkoje materialus kūnas tampa vis labiau izoliuotas nuo tiesioginio fizinio kontakto su kitu žmogumi, daiktais, įvairiais taktiliniais paviršiais.
Projektas „TOUCH“ – skatina grįžti prie kūno pojūčių ir intuityvios juslinės patirties. Tai - meninių projektų ciklas interpretuojant lytos (taktilinės ir haptinės) ir paviršiaus - sluoksnio, dangos, membranos, gyvo organo, ribos tarp skirtingų fizinių ir mentalinių pasaulių sinergijos klausimus.

Lytėjimas, kūniškos saveikos tarp menininko, kūrinio ir žiūrovų kuria naujas menines raiškas ir unikalų pirmapradį patyrimą. Taktiliškumas naudojamas kaip priemonė praplėsti meno kūrinio ir paties kūno suvokimą. Kaip keičiasi visuomenės požiūris į lytėjimo patyrimą, kaip taktiliškumas ir medžiagiškumas interpretuojami mene, kokia yra medžiaginės ir kultūrinės tapatybės giminystė? Šie ir kiti klausimai buvo užduodami projekte „TOUCH“.

Pirmoji studentų kūrinių paroda buvo atidaryta šių metų kovo 9 d. CIT Crawford meno ir dizaino koledžo galerijoje Korke. Antroji – gegužės 10 d. Noorus galerijoje Tartu. Baigiamasis tarptautinio, kultūrinio, edukacinio bendradarbiavimo akcentas – paroda „TOUCH“ VDA “Akademijos” galerijoje.

Parodos kuratorės: Pamela Hardesty (CIT, Airija), Aet Ollisaar (PUAS, Estija), Eglė Ganda Bogdanienė (VDA, Lietuva).