Kas vyksta, kai yra kuriamas meno kūrinys? Ši praktika yra dėmesio centre ir sudaro studijų programos pagrindą. Galimu pavyzdžiu ėmiau Bloom`o taksonomijos modelį. (Su)žinojimą, (pa)matymą, supratimą, taikymą, (pa)darymą, analizavimą, sintezavimą ir vertinimą kaip specifinius etapus išskleidžiau per visus semestrus. Visi šie išvardinti etapai telpa ir kiekviename baigtame kūrinyje, kuriuo baigiamas kiekvienas semestras. Taigi semestrui paskirtas etapas (laukas) - galimybė atkreipti į jį dėmesį ir jis tik vienas iš išvardintų. Susivokdamas studentas gali pastebėti jog ši spiralė, ne piramidė, kurią (ypač pirmuose variantuose) siūlė Bloom`as, sukasi nuo dar seniau – nuo pat gimimo... 

Antanas Šnaras