Studijų programa Interjero dizainas pagrįsta dailės, architektūros, inžinerinių bei humanitarinių dalykų sąsaja. Humanitarinis išsilavinimas ir nuolatinis ryšys su kitomis dailės šakomis ugdo meninės kūrybos pradą, kuris interjero dizaino specialybėje yra dominuojantis šalia privalomo techninių žinių bagažo. Platus studijuojamų dalykų spektras garantuoja ne tik aukštą profesinę būsimųjų interjero dizainerių kvalifikaciją, bet ir visapusišką asmenybės sklaidą. Sėkmingai profesinei interjero specialisto veiklai ne mažiau nei specialybiniai įgūdžiai turi įtakos gebėjimas bendrauti su užsakovu, platus akiratis, leidžiantis suvokti visą potencialių poreikių spektro įvairovę, socialinės komunikacijos įgūdžiai. Specialybėje, kurioje menas persipina su technologijomis ir psichologija, svarbios ne tik techninės žinios, bet ir išlavintas intuityvusis pradas – tą laiduoja didelis meno disciplinoms programoje skiriamas dėmesys.

Studijų metu įsisavinti architektūrinio projektavimo pagrindai, įgyti solidūs komponavimo įgūdžiai, išsami pažintis su spalvų teorija, žinios apšvietimo srityje, taip pat pažintis su konstrukcijomis, namo inžinerinėmis technologijomis leidžia bakalaurui savarankiškai spręsti sudėtingus interjerinius uždavinius bei dalyvauti kolektyviniame projektavimo procese. Tą laiduoja gebėjimas skaityti brėžiniuose pateiktą įvairialypę informaciją, kompiuterinio projektavimo metodų ir technikos įvaldymas, pakankamas informacijos apie įvairiausius produktus, medžiagas ir technologijas kiekis.

Įgytas humanitarinių – dailės istorijos, filosofijos, ekologijos, paminklosaugos, kraštovaizdžio tvarkymo pagrindų, - žinių bagažas bei pažintis su specialybės veiklą reglamentuojančiais normatyvais, taisyklėmis, situacija rinkoje, taipogi socialinės komunikacijos pagrindai, įtvirtinti originalia metodika pagrįstuose praktiniuose seminaruose, sudaro galimybes visapusiškai augti plataus akiračio savarankiškai kūrybinei asmenybei, gebančiai kūrybiškai, kvalifikuotai ir savo jėgomis spręsti jaunam specialistui keliamus uždavinius.