Interjero dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

Lekt. Kristina Jokubavičienė

Dėstomi studijų krypties dalykai: VAKARŲ MENO ISTORIJA: SENOJI IR VIDURAMŽ DAILĖ IKI XV A., VAKARŲ MENO ISTORIJA: NAUJŲJŲ LAIKŲ DAILĖ XV-XIX A., RUSŲ AVANGARDO DAILĖ IR ARCHITEKTŪRA

1973–1978 m. mokėsi Lietuvos valstybiniame dailės institute, Dailės istorijos ir teorijos katedroje. 
Nuo 1978 m. dirba Lietuvos dailės muziejaus padalinyje Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje (iki 2004 m. – Klaipėdos paveikslų galerija) vyr. muziejininkė, nuo 2001 m.  – galerijos vedėja. 
Dėstė kostiumo istoriją Klaipėdos universiteto Menų fakultete, nuo 1997 m. VDA Klaipėdos fakulteto lektorė, dėsto Vakarų Europos meno istorijos kursą. 
Nuo 2001 m. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, meno kūrėjo statusas. 
Nuo 2005 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) narė. 
2005 m. už retrospektyvinę parodą „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“ paskirtas LDS Klaipėdos skyriaus apdovanojimas „Jūrų žvaigždė“. 
2016 m. suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas. 
P. Domšaičio kūrybos tyrimams yra gavusi LR Kultūros ministerijos (2004, 2009), Austrijos Forarlbergo žemės vyriausybės (2007) stipendijas. Nuolat  kuruoja parodas, dalyvauja konferencijose, miesto ir šalies spaudoje skelbia parodų recenzijas. Išleido monografiją „Tarp atėjimo ir išėjimo. Algis Kliševičius“ (2008), monografiją-katalogą „Pranas Domšaitis. Vaizduotės realybė“ (2015), parengė parodų katalogų, leidinių („Tapytojo prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos erdvės“, 2004, „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“, 2014).