Metalo dirbinių restauravimas | Bakalauro studijos | Telšiai

Dailės ir interjero restauravimo (metalo dirbinių restauravimo) studijų programos komiteto vadovas 

 

 
Lekt. Bangutis Jonas Prapuolenis   +370 610 28 664   bangutis.prapuolenis@vda.lt