Pedagoginės studijos

Stojant į Mokyklos pedagogikos studijų programą yra vykdomas motyvacijos vertinimas. Stojant į Mokyklos pedagogikos studijų programą yra vykdomas motyvacijos vertinimas1 etapo prašymų teikimas vyksta  iki 2022.06.29  10.00. val.

Daugiau informacijos stojantiesiems į VU Mokyklos pedagogiką: https://www.vu.lt/site_files/2022_m._pri%C4%97mimas/II_pakopos_stojamuju_tvarkarastis_2022-v06-06_23.pdf

 

 

Likus ne mažiau nei 4 val. iki motyvacijos vertinimo, VU ISAS turite pateikti prašymą studijuoti ir užsiregistruoti į motyvacijos vertinimą.

Mokymosi ypatumai:

Studijų trukmė - 1 metai, studijų forma - nuolatinės studijos, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi - teorinę ir praktinę - dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dailės didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

Kilus klausimams dėl studijų proceso prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę el. paštu albina.misiunaite@fsf.vu.lt arba į atsakingą asmenį VDA - Editą Kavaliauskienę el. paštu edita.kavaliauskiene@vda.lt.

(papildyta) Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui skirti stipendijas pedagogikos studentams. Tai daroma siekiant skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją. Taigi visi, 2022 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis.

Daugiau informacijos