Papildomos studijos

Papildomų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas (atsisiųsti pdf)

Papildomos studijos – tai mokamos studijos, apimančios pagrindinių studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į magistrantūrą, nors šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamai kompetencijų – nuostatų, gebėjimų ir žinių reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. 

Papildomos studijos organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti Vilniaus dailės akademijos magistrantūros studijų programose, šiuo atveju:

  • kai asmuo yra baigęs tos pačios arba artimos (nustato MA studijų programos, į kurią asmuo ketina pretenduoti, vadovas) krypties kolegines studijas (įgijęs profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
  • kai pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine kryptimi.