Norminės I pakopos studijų kainos

 

Valstybinis kodas

Studijų programa

Metinė norminė studijų kaina,
2021 m., Eur

6121NX009  Dailėtyra ir kuratorystė 2628
6011PX001  Architektūra (vientisosios studijos) pirmi 4 m. - 4664,
5 m. - 6025 
6121PX011  Animacija  4664
6011PX001 Architektūra
6121PX012  Dailės ir interjero restauravimas
6121PX013 Dizainas
6121PX014  Fotografija ir medijos menas
6121PX015  Grafika
6121PX016  Grafinis dizainas
6121PX017 Interjero dizainas
6121PX021  Įvietintas menas (Monumentalioji dailė)
6121PX018  Keramika
6121PX019 Mados dizainas
6121PX024 4D meno objektai
6121PX020  Metalo menas ir juvelyriks
6121PX022  Scenografija
6121PX023  Skulptūra
6121PX025  Taikomoji grafika
6121PX028 Tapyba
6121PX027 Tekstilės menas ir medijos

6121PX029

Tekstilės menas ir dizainas