Priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

birželio 1 d. –
rugpjūčio 5 d. 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose rugpjūčio 10 d. 8 val. – rugpjūčio 12 d. 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas rugpjūčio 9 d. 15 val. – rugpjūčio 12 d. 15 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas
 

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 16 d. 
Kvietimo studijuoti paskelbimas rugpjūčio 20 d. iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose rugpjūčio 21 d. 8 val. – rugpjūčio 23 d. 
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas rugpjūčio 20 d. 15 val. –rugpjūčio 23 d. 

Pavasario stojamųjų egzaminų sesija

Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai kovo 1 d. - kovo 31 d. 

Stojamųjų
egzaminų
sesija*

Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose birželio 14 d. – rugpjūčio 2 d.
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai birželio 14 d. – rugpjūčio 2 d.
Rezultatų paskelbimas iki rugpjūčio 4 d.

Stojančiųjų į
ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas

Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu

birželio 8 d. – rugpjūčio 3 d.

rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 16 d.

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

Bendrojo priėmimo datos PDF versija