4D meno objektai Keramikos specializacijos vadovo, dėstytojo doc. Remigijaus Sederevičiaus pamoka „Stop kadro animacija“ Kėdainių dailės mokykloje

Vasarį startavusi Vilniaus dailės akademijos (VDA) organizuota iniciatyva „priARTėk“ baigėsi. Projekto metu Lietuvos mokyklos buvo pakviestos dalyvauti nuotoliniu būdu rengiamose netradicinėse dailės pamokose. 26 VDA Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetų dėstytojai-menininkai ir 3 studentės, reaguodami į pandeminę situaciją ir atsižvelgdami į tai, kad dėl koronaviruso rizikos mokyklose vaikams nebevyksta pamokos bei nėra galimybių juos pakviesti į dirbtuves, įsitraukė į edukacinę iniciatyvą ir sausio-balandžio mėnesiais 40 Lietuvos meno mokyklų ir gimnazijų padovanojo net 56 virtualias pamokas.

Kiekvienos pamokos tema buvo derinama individualiai su dėstytoju ir dailės mokytoju, tad pabodęs nuotolinis mokymasis buvo paįvairintas neįprastomis pamokomis ir net virtualiomis ekskursijomis po Akademijos studijas. Iš savo dirbtuvių Monumentalistų laboratorijoje Vilniaus fakultete pamokas vedė Įvietinto meno ir scenografijos katedros lektorius, vitražistas Žydrūnas Mirinavičius. Kauno fakulteto dėstytojas, skulptorius Tadas Vosylius kvietė mokinius virtualiai apsilankyti šiuolaikinio skulptoriaus dirbtuvėse, o Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos dėstytoja doc. Neringa Poškutė-Jukumienė moksleiviams aprodė savo dirbtuves – vietą, kur gimsta juvelyriniai kūriniai.

Po Kauno fakulteto grafikos katedros dėstytojo doc. Gintaro Česonio fotografijos pamokos Lazdijų meno mokykloje dailės skyriaus metodinės grupės vadovė Rita Vaickelionienė kalbėjo: Įdomu buvo susipažinti su fotografijos raida, išgirsti įdomias įžvalgas, mokytis pajusti fotografijos vaizdų reikšmingumą, ryšį su pačiu savimi, patirti išgyvenimą. Lazdijų meno mokyklos absolventė, Taikomosios grafikos studijų programos trečiakursė Karolina Aleksandravičiūtė taip pat susitiko su moksleiviais ir pasidalino studijų įspūdžiais. Sužavėti netradiciniu pamokų konceptu ir bendravimo su menininkais patirtimis, moksleiviai prašė dar vienos pamokos, kurią padovanojo Telšių fakulteto dėstytojas, skulptorius Donatas Repeika.

Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai taip pat „nepaleido“ Kauno fakulteto 4D meno objektų studijų dėstytojo doc. Remigijaus Sederevičiaus po vienos pamokos ir neilgai trukus jis ir dėstytojas Donatas Repeika pravedė dar po vieną susitikimą. Mokyklos mokytojai savaitraštyje „Mano Druskininkai“ džiaugėsi menininkų pamokomis:

Džiaugiamės mokinių itin aktyviu dalyvavimu nuotolinėse vaizdo pamokose. Dailės skyriaus mokiniams šios naujos patirtys, išsamios ir informatyvios pamokos su VDA dėstytojais ne tik praplėtė meninį pojūtį, patobulino kūrybinės praktikos įgūdžius, bet ir motyvavo dalyvauti konkursuose.

Šiltų padėkos žodžių nestokojo Plungės Šateikių pagrindinės mokyklos bendruomenė VDA Telšių fakulteto dėstytojai doc. Liepai Griciūtei-Šverebienei už pažintinę dailės pamoką apie dailininko Džiusepės Arčimboldo kūrybą ir Telšių fakulteto dekanui doc. Ramūnui Baniui, devintokams pravedusiam nuotolinę vaizdo pamoką apie baldų dizainą ir restauravimą. Reflektuojant pamoką ne vienas sužavėtas devintokas kalbėjo ateityje rinksiąsis dizainerio, architekto ar skulptoriaus profesiją. Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos dailės skyriaus vedėja Asta Vasiliauskaitė po Klaipėdos fakulteto profesoriaus Vakario Bernoto paskaitos apie vizualinį dizainą padėkoje rašė:
 

Dėkoju už pamoką ir pateiktą įdomią vaizdinę medžiagą mūsų mokyklos dailės skyriuje. Mokiniams tikrai patiko ir buvo negirdėta, praplėtė jų akiratį <...> Tikiuosi, kad Jūsų pamoka išliks jų atmintyje ir ateityje jie galės rinktis šią specialybę.

Scenografo profesija liko sužavėti Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviai ir Akmenės rajono mokyklos karjeros dienų dalyviai išklausę Paulinos Turauskaitės ir Augustės Marcinkutės pamokas „Ką veikia scenografai, kai visi miega?“. Scenografijos programos 3 kurso studentės iš mokytojų ir moksleivių sulaukė gausybės padėkų už įdomų šios dailės šakos pristatymą. Susidraugavusios su Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviais studentės padovanojo jiems dar vieną pamoką.

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos moksleiviai prilipę prie ekranų klausėsi 4D meno objektų studijų dėstytojų doc. Tado Vosyliaus ir doc. Remigijaus Sederevičiaus, Tekstilės meno ir medijų dėstytojos doc. Monikos Žaltauskaitės-Grašienės, Piešimo studijos vadovo lekt. Donato Inio pamokų, prašė daugiau papasakoti apie VDA, studijas ir galimybę studijuoti Akademijoje.

Taip pat ypatingai džiaugiamės nenutrūkstamu bendradarbiavimu su Lietuvos nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla. Dailės skyriaus moksleiviams apie savo kūrybą pasakojo Vilniaus fakulteto Tekstilės meno ir dizaino katedros dėstytoja, doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Fotografijos ir medijos meno laboratorijos vedėjas lekt. Gintas Kavoliūnas supažindino moksleivius su analogine fotografija. Bendradarbiavimą su Klaipėdos Brako dailės mokykla tęsė ir pamoką „Plakatas“ moksleiviams dovanojo Klaipėdos fakulteto grafinio dizaino studijų programos dėstytojas Martynas Lapas.

Balandžio 13 d. bene 3 mėnesius vykusį projektą uždarė menininko doc. Vyginto Orlovo pamoka „Vaporwave judėjimo ištakos“, kurios klausėsi daugiausia - net 85 moksleiviai. VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros absolventė, dailės mokytoja Dovilė Nalivaikaitė išgirdusi apie „priARTėk“, sukvietė 5-ių Prienų rajono mokyklų kuriančius, piešiančius moksleivius į išskirtinę Vilniaus fakulteto Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjo pamoką.

72 moksleivius į pamoką „Ateities miestai“ Radviliškio meno mokykloje subūrė VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos lektorė Aistė Burkė. Pristačiusi ateities miestų koncepcijas, lektorė paprašė mokinių nupiešti savo įsivaizduojamojo ateities miesto vizijos eskizą. Pamokos pabaigoje jaunieji dailininkai išsamiai papasakojo apie savo piešinius, pristatė idėjas. Projekto „priARTėk“ pamokose iš viso dalyvavo 1353 moksleiviai.

Džiaugiamės projekto rezultatais, puikiais mokytojų ir moksleivių atsiliepimais ir viliamės, jog šis projektas taps tęstiniu. Dailės mokytojus ir jų auklėtinius raginame nepamiršti – bene kiekvienas dėstytojas pakvietė į gyvą susitikimą Akademijoje pasibaigus karantinui. Tad lauksime Jūsų Akademijoje!

Dėkojame projekte dalyvavusioms mokykloms ir mokytojams:

Akmenės rajono mokyklos
Druskininkų „Ryto" gimnazija
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla
Kalvarijos meno mokykla
Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
Kėdainių dailės mokykla
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla
Klaipėdos Baltijos gimnazija
Kretingos meno mokykla
Kupiškio meno mokykla
Lazdijų meno mokykla
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Panevėžio dailės mokykla
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Papilės Simono Daukanto gimnazija
Plungės Šateikių pagrindinė mokykla
Prienų rajono mokyklos
Radviliškio meno mokykla
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla
Šakių rajono meno mokykla
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Širvintų meno mokykla
Telšių „Atžalyno" progimnazija
Telšių „Džiugo“ gimnazija
Telšių Žemaitės gimnazija
Ukmergės meno mokykla
Utenos meno mokykla
Vilniaus Justino Vienožinskio mokykla
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos" gimnazija

Dėkojame dėstytojams, skyrusiems savo brangų laiką:

lekt. Aistė Burkė (Vilniaus fakultetas)
doc. Rūta Būtėnaitė (Vilniaus fakultetas)
lekt. Vladas Daškevičius (Vilniaus fakultetas)
lekt. Donatas Inis (Kauno fakultetas)
doc. Remigijus Sederevičius (Kauno fakultetas)
doc. Tadas Vosylius (Kauno fakultetas)
doc. Gintaras Česonis (Kauno fakultetas)
doc. Aušra Vaitkūnienė (Kauno fakultetas)
dr. Jovita Varkulevičienė (Kauno fakultetas)
doc. Jūratė Petruškevičienė (Kauno fakultetas)
doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė (Kauno fakultetas)
lekt. Liepa Griciūtė-Šverebienė (Telšių fakultetas)
lekt. Bangutis Prapuolenis (Telšių fakultetas)
doc. Neringa Poškutė-Jukumienė (Telšių fakultetas)
prof. Laima Kėrienė (Telšių fakultetas)
doc. Simas Žaltauskas (Klaipėdos fakultetas)
lekt. Martynas Lapas (Klaipėdos fakultetas)
doc. Saulius Jusionis (Klaipėdos fakultetas)
prof. Vakaris Bernotas (Klaipėdos fakultetas)

Ypatinga padėka dėstytojams:

doc. dr. Vygintui Orlovui (Vilniaus fakultetas) už 5-ias padovanotas pamokas ir unikalų žvilgsnį į vaizduojamąjį meną per elektroninės muzikos prizmę
lekt. Donatui Repeikai (Telšių fakultetas) už 5-ias padovanotas pamokas, įdomius namų darbus ir kūrybinių moksleivių idėjų skatinimą grįžtamuoju ryšiu
lekt. Žydrūnui Mirinavičiui (Vilniaus fakultetas)  už 4-ias pamokas-ekskursijas dirbtuvėse ir po vitražo pasaulį
doc. Severijai Inčirauskaitei-Kriaunevičienei (Vilniaus fakultetas)  už darbą savaitgalį ir netradicinį žvilgsnį į tekstilę
lekt. Gintui Kavoliūnui (Vilniaus fakultetas) už pasidalijimą fotografijos paslaptimis
studentėms Augustei Marcinkutei ir Paulinai Turauskaitei (Vilniaus fakultetas) už atsidavimą scenografijos menui ir užsidegimą apie jį pasakoti
doc. Ramūnui Baniui (Telšių fakultetas) už atskleistas neaprėpiamas kūrybines galimybes dizaino sprendiniuose
doc. Vaidui Naginioniui (Kauno fakultetas) už interaktyvią pažintį su komikso menu ir iššūkius keliančias komikso kūrimo dirbtuves
lekt. Julijai Pociūtei (Kauno fakultetas) už kūrybinio įkvėpimo paieškų dirbtuves, pasitelkiant nešabloniškas kūrybiškumo technikas

Projektą organizavo VDA Komunikacijos skyrius

Daugiau projekto akimirkų