2020 02 20 - 03 21 Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas"  surengta Giedriaus Paulausko atkurtų partizanų uniformų paroda „Laisvės kariai".

Nors yra manančių, kad partizanai neturėjo uniformų ir buvo apsirengę bet ką, bet nuotraukos istoriniuose archyvuose parodo ką kitą. Atlikus išsamų istorinį dizaino tyrimą, nustatyta, kad pokario laikotarpiu egzistavo ne viena „partizanų uniforma“. Tačiau uniformų ar bent jų dalių yra išlikę nedaug, dėl šios priežasties dizaineris Giedrius Paulauskas ėmėsi atkurti partizanų uniformą kaip vieną pagrindinių uniformos akcentų, naudodamas to meto skiriamuosius partizanų ženklus - antsiuvus. Tyrimo metu nustatyta, kad partizanų uniformose vyravo labai svarbi simbolika, naudojant lietuvybės simboliką norėtas pabrėžti patriotiškumas.

Pagerbkime mūsų laisvės karių istoriją - susipažinkime su pirmą kartą atkurta autentiška partizanų uniforma! 

Parodos tikslas - pristatyti visuomenei dizaino tyrimą, kurio metu buvo atkurta Lietuvos partizanų uniforma bei parodos lankytojus supažindinti su tyrimo rezultatais.

Parodos partneriai: Lietuvos kariuomenė, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos ypatingasis archyvas, LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Lietuvos kultūros taryba, CRITICAL, LIP2KAI, ats. mjr. Darius Antanaitis. Informacinis draugas: ŽMONĖS