• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Vaizduojamųjų specialybių piešimo pagrindai


  Dėstytojas

  doc. Algimantas Biguzas
  algimantasbiguzas@gmail.com

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta penktadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val. Malūnų g. 5, 208 auditorijoje, VDA, C korpuse


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Lavinti regėjimu ir vaizduote grindžiamą patyrimą. Pamatyti ir atskleisti gamtos formų įvairovę, kuri dailininkui gali būti pagrindinis minčių ir įkvėpimo šaltinis.


  Anotacija

  Skatinti pamatyti ir išskirti iš regimojo pasaulio objektus, palyginti juos su kitais šalia esančiais bei pamatyti ir suprasti.


  Temos

  • Perspektyvų analizė
  • Kampinė perspektyva
  • Lygiagretė perspektyva
  • Natiurmortas (erdvės iliuzijos naikinimas)
  • Natiurmortas (erdvės iliuzijos kūrimas)
  • Natiurmortas (apskritimo ir elipsės analizė)
  • Natiurmortas (tonų analizė)
  • Natiurmortas (mintims ir vaizduotei skirti uždaviniai)
  • Konstruktyvinis gipsinis galvos piešimas
  • Atskirų veido detalių piešimas (gipsiniai modeliai)
  • Gipsinė galva (ilgalaikiai piešiniai)
  • Sudėtingi natiurmortai (akcentuojamas grafiškumas, tapybiškumas, geometrinis struktūriškumas, šviesa)
  • Portreto piešiniai (įvairiūs rakursai)
  • Žmogaus figūros analitiniai ilgalaikiai ir greiti piešiniai