• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Taikomųjų specialybių piešimo pagrindai


  Dėstytojas

  lekt. Aistė Burkė
  burke.aiste@gmail.com

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta:
  šeštadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val. Maironio g. 6, 256 aud., VDA, A korpuse


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  • įsisavinti esminius piešimo principus ir taisykles, mokėti jais remtis atliekant skirtingas užduotis
  • suvokti perspektyvos vaizdavimą
  • išmokti į aplinką pažvelgti konstruktyviai ir techniškai
  • daiktus sustatyti remiantis architektūrinio piešimo maniera, išlaikyti „perregimumą“
  • įvaldyti tūrių, planų ir erdvės šviesotamsos štrichavimo ypatybes
  • atskleist individualumą
  • išmokti įgytas žinias taikyti ir kitose vizualinio vaizdavimo srityse
  • išmokti sudaryti savo darbų  portfolio
  • pasiruošti stojamiesiems piešimo egzaminams

  Anotacija

  Kursų programa yra skirta suteikti  ir  išlavinti  jau turimus gebėjimus piešime. Tvirtai įsisavinti teorinius pagrindus, mokėt pritaikyti juos realizuojant  kūrybinius sumanymus piešimo technika.

  Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai aptariami bendrai, darbo eigoje konsultuojama individualiai. Mokslo metų bėgyje organizuojamos trys apžvalginės peržiūros, kurių metu aptariami rezultatai, patariama, į ką atkreipti dėmesį. Taip mokiniai  lengviau vertina savo padėtį, mokosi vieni iš kitų.

  Praktiniuose užsiėmimuose pradedama nuo pratybų, supažindinančių su perspektyvos vaizdavimu, geometrinių formų jungimu, štrichavimo subtilybėmis. Piešiamos geometrinių figūrų grupės, buitinių daiktų pastatymai. Įsisavinus esmines piešimo taisykles ir štrichavimo, „planiškumo“, medžiagiškumo bei šviesotamsos principus, pereinama prie pavienių baldų piešimo. Taip pat lape konstruojami sudėtingi daiktai su daugybe, perspektyvoje kintančių elipsių, arba maketai iš įvairių geometrinių formų junginių. Vėliau piešiamas interjeras, eksterjeras. Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio pajėgumą, taikomos sudėtingesnės arba paprastesnės užduotys. Galiausiai pagal poreikį ruošiamas asmeninis darbų katalogas (portfolio).

  Programa siekiama suteikti stabilų piešimo pagrindų įsisavinimą, atskleisti individualumą, mokėti įgytas žinias pritaikyti kitose vizualinio vaizdavimo srityse. Ugdomas  sugebėjimas kuo  geriau atskleisti  savo gabumus  atliekant  stojamųjų  egzaminų   piešimo  užduotis.


  Pratybų temos

  • šviesotamsos skalės štrichavimas;
  • dviejų taškų perspektyvos vaizdavimas. Trys kubai skirtingame akių lygyje;
  • geometrinių formų jungimas perspektyvoje ir štrichavimas;
  • rutulio štrichavimas;
  • rutulio ir kubo junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
  • klasikinio orderio kapitelio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
  • geometrinių formų junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį.

  Praktinių užduočių temos

  • skirtingų geometrinių formų pastatymas, perspektyvos ir piešinio konstravimo analizė
  • paprastų buitinių daiktų pastatymas pabrėžiant piešinio geometrinį konstravimą ir daiktų „perregimumą“
  • skirtingos medžiagos buitinių daiktų piešimas, faktūrų, medžiagiškumo ir erdvės perteikimas štrichuojant
  • buitinių daiktų ir pasvirusio paveikslo rėmo piešimas, pritaikant jau turimas konstravimo ir štrichavimo žinias
  • sudėtingo daikto, turinčio 10- 20 elipsių piešimas, pabrėžiant teisingą piešinio geometrinį konstravimą
  • kėdžių eskizai
  • kėdės piešimas, pabrėžiant geometrinį piešinio konstravimą, štrichuojama minimaliai
  • interjero piešimas, pabrėžiant architektūrinį erdvės konstravimą, erdvės gylio perteikimą
  • sudėtingo geometrinių formų junginio maketo piešimas
  • eksterjero elementų piešimas
  • greiti geometrinių formų ir buitinių daiktų pastatymų piešiniai per 3 val.
  • asmeninio darbų katalogo (portfolio) ruošimas