• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa
  2019 m. kursų programa
  Ruduo


  Programą koordinuoja

  prof. Aušra Lisauskienė

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio 3, 115 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“)

  Dėstytojai

  Prof. Aušra Lisauskienė
  Prof. Audrius Klimas
  Doc. Robertas Jucaitis
  Lekt. Marius Žalneravičius
  Lekt. Kristė Kibildytė-Klimienė
  Lekt. dr. Rūta Mickienė


  Reikalingos kūrybos priemonės
   

  1. Užrašinė teorinei informacijai.
  2. Popierius piešimui - A2 formato apie 10 vnt.
  3. Kūrybos įrankiai: minkšti „paprasti“ pieštukai, juodos spalvos ir spalvoti flomasteriai, tušas, įvairių storių teptukai, juodo, balto, spalvoto popieriaus karpymui, žirklės, pieštukiniai klijai, vyniojamasis popierius arba plėvelė pasitiesti ir apsaugoti darbo vietą).
  4. Fotografuojantis telefonas (pageidautina)

  Daugiau informacijos:
  koordinatorė Renata Dapkienė (VDA ADDAM)
  Tel.: 865057003
  El.paštas: renata.dapkiene@vda.lt


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Grafinio dizaino specialybės parengiamųjų kursų programa supažindina su grafinio dizaino specialybės pradmenimis. Atvirosios mokyklos kursantai susipažįsta su leidinių dizainu, tipografika, multimedijos pagrindais, reklamos kūrimo principais bei kūrybinėmis industrijomis. Jie yra skatinami dirbti ir pavieniui, kaip kūrėjai, ir komandoje.

  Grafinio dizaino parengiamųjų kursų tikslas – padėti įsisavinti ir ugdyti pagrindines grafinio dizaino teorijas ir praktikas iki studijoms tinkamo lygio. Kursų dalyviai išmoksta analizuoti ir kurti vizualinio-komunikacinio dizaino pavyzdžius ir spręsti keliamus uždavinius.

  Lankantieji kursus įgauna gerus individualios meninės raiškos pagrindus ir susipažįsta su specialybei skirtomis raiškos priemonėmis. Kursų metu įgyti gebėjimai ne tik padeda nuodugniau suvokti būsimųjų studijų specifiką, bet ir leidžia geriau orentuotis visuminėse dizaino procesų strategijose.


  4-ių akademinių valandų (vieno susitikimo) darbo planas

  1 val. Temos išdėstymas ir teorinis pagrindimas.
  2 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  3 val. Praktinės pratybos auditorijoje.
  4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų aptarimas ir namų darbų užduoties paskelbimas.


  Temos
  Kalendorinis 1 pusmečio darbo grafikas (2019 m.)
   

  1. Spalio 12 –> Įvadinė paskaita. Grafinio dizaino misija XXI amžiuje, tikslai ir uždaviniai.
  2. Spalio 19 –>Grafinio dizaino įrankiai ir „kalba“. Teksto ir vaizdo dialogas. Supažindinimas su pagrindinėmis grafinės raiškos technikomis plokštumoje (linijos, dėmės, tekstūros, faktūros, koliažai ir kt.).
  3. Spalio 26 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Pratimai su tašku, linija, dėme.
  4. Lapkričio 9 –> Dvimatė kompozicija. Skirtingo intensyvumo kompozicijos plokštumoje iš: skirtingo dydžio taškų, linijų, dėmių.
  5. Lapkričio 16 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Kaligrafiniai etiudai.
  6. Lapkričio 23 –> Dvimatė kompozicija. Kompozicijos plokštumoje. Kaligrafinė raidė, žodis, tekstas.
  7. Lapkričio 30 –> Dvimatė kompozicija. Pradmenys plokštumoje. Raidės tipografikos istorinėje raidoje.
  8. Gruodžio 7 –> Dvimatė kompozicija. Kompozicijos plokštumoje. Koliažas / raidė, žodis, tekstas.
  9. Gruodžio 14 –> Spalva ir koloritas. Spalvų ratas. Pratimai su pagrindinėmis ir papildomomis spalvomis. Nuotaikų kūrimas.
  10. Gruodžio 21 –> Monochrominės spalvos. Monochrominės spalvos gradacija. Duotoninės spalvos gradacija.    
  11. Sausio 11 (2020) –> Spalva ir koloritas. Abstrakčios geometrinės kompozicijos. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu.  
  12. Sausio 18 (2020) –> Spalva ir koloritas. Pratimai su kontrastu, akcentu, niuansu koliažo technika.
  13. Sausio 25 (2020)  –> Dvimatė kompozicija. Erdvinio mastymo ir  kompozicijos pradmenys.

  Kalendorinis 2 pusmečio darbo grafikas (2020 m.)

  Vasaris

  1. Vasario 01    Logotipų dizainas.
  2. Vasario 08    Vaizdai, simboliai, ikonos.
  3. Vasario 15    Tipografika. Pratimai su raidėmis, inicialai.
  4. Vasario 22    Piktogramos.
  5. Vasario 29    Piktogramų istorijos.

  Kovas

  1. Kovo 07    Infografikos pagrindai.
  2. Kovo 14    Plakatai. Komerciniai, kultūriniai ir socialiniai.
  3. Kovo 21    Vizualinės metaforos.
  4. Kovo 28    Optinės iliuzijos. Knygos viršelis.

  Balandis

  1. Balandžio 04    Lankstinukų dizainas. Tinklelis.
  2. Balandžio 18    Grafinis identitetas.
  3. Balandžio 25    Iliustracijų kūrimas. Vizualiniai naratyvai.

  Gegužė

  1. Gegužės 02    Popieriaus inžinerija.
  2. Gegužės 09    Pakuočių dizainas.
  3. Gegužės 16    Teminė užduotis. Pasiruošimas egzaminui
  4. Gegužės 23    Portfolio sudarymas ir grafinis spendimas. 

  Kursų metu, per visus užsiėmimus nuo vasario iki gegužės mėnesio pabaigos, palaipsniui bus įvedama į vizualiųjų komunikacijų pasaulį. Bus paliečiamos įvairios teorinės temos, ir ne tik tos, kurių praktiniam įgyvendinimui yra paskirti konkretūs užsiėmimai.

  Bus lavinamas kontekstualus mąstymas, stengiamasi suteikti kuo daugiau informacijos, padėsiančios kursų lankytojams priimti teisingus sprendimus stojamųjų egzaminų metu ar vykdant savarankišką grafinio dizaino praktiką.


  Bus paliestos sekančios temos:

  Vaizdų ir simbolių kalba

  Realistinis vaizdas ir vaizdo abstrahavimas.
  Vaizdai ir simboliai.
  Ženklų kilmė ir semantika.
  Populiarioji kultūra ir klišės.
  Piktogramos ir ikonos.
  Vaizdo komunikacija be teksto.
  Populiariosios kultūros simbolių, ženklų ir klišių apžvalga. Ženklų emocinė kalba.

  Užsiėmimuose bus supažindinama su daiktų ir sąvokų prasminiais ir vizualiaisiais ryšiais. Mokoma greito daiktų prasminių ryšių įvardijimo, paaiškinimo ir suradimo.


  Iliustracijos

  Iliustracija – (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas), grafikos kūrinys, puošiantis, aiškinantis, papildantis, interpretuojantis tekstą.
  Vaikiškos iliustracijos; mokslinės iliustracijos; abstrakčios-fantastinės iliustrcijos ir kt.

  Užsiėmimuose mokomasi kurti iliustracijų personažus, ieškoti įdomių grafinių sprendimų, kurti vaizdinius naratyvus.


  Tipografika

  Tipografika (gr. typos ‘atspaustas’ + gr. graphikos ‘nupieštas’) – spaudinio apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, meniškai išdėstant rinktą tekstą.
  Esminis tipografikos principas yra derinti informacinį ir meninį aspektus – vizualine menine kalba išreikšti informaciją.

  Kompozicijos pratimai su raidėmis, žodžiais ir teksto blokais. Supažindinama su raide ir žodžiu - kaip raiškos ir kūrybos priemone kompozicijoje.
  Originalūs eksperimentai su raidėmis ir inicialai.

  Užsiėmimų metu mokomasi suvokti ir komponuoti tipografikos ženklus.


  Tekstas ir vaizdas

  Raidžių ir vaizdo sąveika, jų santykis su vaizdo semantine reikšme ir teksto naratyvu.
  Vaizdo dominavimas, teksto dominavimas; balansas.

  Užsiėmimų metu bus aiškinamasi ir mokomasi komponuoti tekstą ir vaizdą, derinama kontrasto ir giminingumo principais.


  Optinės iliuzijos

  Iškreiptas daiktų ar kompozicijų suvokimas.
  Optinės apgaulės kūrimas plokštumoje.
  Akies rega ir žmogaus psichofiziologinės ypatybės.
  Kontrasto iliuzija ir iradiacijos reiškiniai.

  Užsiėmimų metu bus aiškinama ir mokomasi kaip grafinėmis priemonėmis kurti iliuzines ir optines kompozicijas plokštumoje, bus komponuojami knygų viršeliai.


  Logotipų ir identiteto dizainas

  Ženklų prasmių sumos.  Užkoduotos ir iškoduotos prasmės.  Matomumas, patrauklumas ir pritaikymas.  Logotipų identifikacijos funkcijos, jų kiekybinė ir kokybinė informacija.
  Prekių ženklų klasifikacija.

  Užsiėmimų metu bus kalbama kaip grafinėmis priemonėmis kuriami logotipus ir kaip jie išvystomi į grafines identiteto sistemas.


  Identiteto dizainas

  Kompozicinė struktūra.
  Grafinis, tipografinis, spalvinis raktas.
  Sistemos sukūrimas ir vystymas.
  Atskirų grupių identiteto dalių vidiniai ir išorinia ryšiai.

  Užsiėmimų metu bus kalbama kaip grafinėmis priemonėmis kuriami pasirinktos įmonės/renginio identiteto dizaino sprendimai­­­.


  Leidiniai ir plakatai

  Pagrindiniai komponavimo ir maketavimo principai.
  Periodiniai leidiniai ir tinklelis. Teksto ir vaizdo santykis plakate. Teksto ir vaizdo santykis leidinyje. Lietuviškoji plakato mokykla. Komercinių, kultūrinių ir socialinių plakatų analizė.

  Užsiėmimų metu bus aiškinamasi kaip įvairiomis grafinėmis priemonėmis kuriami plakatai ir leidiniai.


  Infografika

  Infografika – vaizdus informacijos aiškinimas grafikos priemonėmis, nereikalaujantis tekstinės informacijos.
  Abstrakti informacija: diagramos, žemėlapiai, urbanistiniai planai ir kt.

  Užsiėmimuose bus kalbama kaip kurti infografinius pranešimus abstrakčiomis grafinėmis formomis ir priemonėmis.


  Fotografija ir reklama

  Fotografijos pavyzdžiai reklamoje, moksliniuose leidiniuose ir žurnalistikoje.

  Paskaitų metu bus aptariami pagrindiniai kompozicijos ir vaizdo kūrimo principai. Analizuojamos kursantų nuotraukos, kurias jie fotografuoja mobiliaisiais įrenginiais hipotetinėms savo kuriamoms reklamoms.


  Portfolio

  Kvalifikuotos VDA dėstytojų konsultacijos prieš stojamuosius egzaminus ruošiant asmeninius portfolio.

  Bus kalbama kaip sudaryti ir grafiškai pateikti savo darbus stojamųjų egzaminų komisijai.