• Naujienlaiškis
 • ŠRIFTO IR KALIGRAFIJOS DIZAINAS

  Dėstytojas: docentas Mindaugas Petrulis

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Šrifto ir kaligrafijos dizaino disciplinos tikslai: 

  - supažindinti su šriftų kūrimo tendencijomis bei multistilistine XXI amžiaus tipografika;

  - suteikti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų naujų tipografinių šriftų kūrimui;

  - per praktines užduotis padėti įsisavinti profesionalias kompiuterinių šriftų generavimo programas (FontLab, Fontographer). 

  Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis žinos/gebės:

  - atpažinti ir mokėti identifikuoti šriftus, žinoti jų stilius, sukūrimo laikotarpio kultūrinį kontekstą; 

  - išmanyti sistemines tipografinių šriftų kūrimo metodikas ir gebėti jas taikyti praktikoje; 

  - žinoti FontLab programą.

  Trumpa programos anotacija

  Kurso metu supažindinama su naujausiomis šrifto kūrimo tendencijomis bei su multistilistine XXI amžiaus tipografika. Nuo 1990 metų didelę įtaka šriftui ir tipografikai daro kompiuterinės technologijos, leidžiančios greitai ir kokybiškai priimti sprendimus, kurie anksčiau buvo neįmanomi dėl technologinių apribojimų. Išnykus technologiniams apribojimams atsivėrė neribotos naujų skaitmeninių šriftų kūrimo galimybės. Analizuojami klasikiniais tapusių šriftų pavyzdžiai, aptariamos sąmoningos šrifto technologinės destrukcijos, inspiruojančios naujų šriftų kūrimą, „Hight-tech“ stilistikos šriftai bei kaip lygiavertė atsvara kuriami „hand-made“ stiliaus stilistikos kompiuteriniai šriftai.

  Mokymo metodai

  Mokoma pagal specialią metodiką, tad pirmieji rezultatai neretai matomi jau pirmo užsiėmimo metu. Su kiekvienu dalyviu dirbama asmeniškai, individualiai, atsižvelgiant į asmens pasiruošimo bei tobulėjimo lygį. 

  Kursų tvarkaraštis

  Kursų kaina

  Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją.