RETORIKA MENO ERDVĖJE

Dėstytoja: lekt. dr. Rosita Vaičiulė

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Tikslas – suteikti žinių apie praktines retorikos pritaikymo galimybes asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.

Išklausę šį kursą dalyviai: 

- turės žinių apie “auditorijos baimės” neutralizavimo technikas;
- gebės kūrybiškai pritaikyti žodinės improvizacijos metodus viešajame kalbėjime;
- gebės valdyti auditorijos dėmesį, naudodami neverbalinės ir verbalinės komunikacijos elementus;
- išmoks parengti efektyvias prezentacijas ir jas pristatyti.

Trumpa programos anotacija

Kurse pagrindinis dėmesys skiriamas supažindinimui su viešojo kalbėjimo technikomis. Formuojami bendrieji įgūdžiai, reikalingi viešajam kalbėjimui. Susipažįstama (praktiškai ir teoriškai) su neverbalinės ir verbalinės komunikacijos svarba efektyviam viešajam kalbėjimui.  

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, diskusijos.  

* kursai vyks susidarius ne mažiau nei 6 asmenų grupei.

Individualūs užsiėmimai vyks pagal susitarimą.

Programa susideda iš 12 užsiėmimų, po 2 akad.val.

Apie lektorę

Rosita Vaičiulė – socialinių mokslų daktarė, lektorė, turinti 19 metų akademinės patirties. Interesų sritys: socialinė komunikacija, verslo komunikacija, kūrybos metodai versle, strateginė komunikacija. Nuo 2010 m. vykdo mokymus minėtose interesų srityse, rengia ir vykdo įvairius socialinius-kultūrinius projektus.

Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. 

Kursų kaina

Registracija į kursus