• Naujienlaiškis
 • KŪRYBINĖS FOTOGRAFIJOS PAGRINDAI

  Dėstytojas: lektorius Remigijus Treigys

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai:

  - supažindinti su kūrybinės fotografijos pagrindais;

  - lavinti asmeninius fotografinius įgūdžius;

  - analizuoti fotografijos istoriją ir šiuolaikinės fotografijos aktualijas.

  Išklausę šį kursą dalyviai gebės: 

  - valdyti foto techniką, žinos jos galimybes (skaitmenines);

  - turės praktinius įgūdžius išnaudojant natūralaus ir dirbtinio apšvietimo privalumus;

  - išmanys vizualinės raiškos galimybes bei kompozicijos principus. 

  Trumpa programos anotacija

  Kurso metu supažindinama su fotografijos praktiniais aspektais. Suteikiamos bazinės technologinės žinios supažindinant su esminiais fotografijos technikos principais. Vykdant praktines užduotis ieškoma meninės raiškos galimybių atsižvelgiant į pasirinktos temos ir užduoties specifiką (architektūra, natiurmortas, portretas, peizažas) įgyvendinant idėjas, skatinama ieškoti tinkamos ir išraiškingos vizualinės kalbos.

  Mokymo metodai

  Grupinės užduotys, savarankiškas darbas, bendri darbų aptarimai, asmeninės konsultacijos. Mokymo metu suteikiama VDA Klaipėdos fakulteto fotografijos studija ir joje esanti įranga. Privaloma turėti savo fotoaparatą ir kompiuterį su Adobe Photoshop programa. 

  Apie lektorių

  Remigijus Treigys 1987 m. baigė studijas Lietuvos dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Lektorius yra surengęs daugiau kaip 48 asmenines parodas  Lietuvoje bei užsienyje, dalyvavęs daugiau nei 75 grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. R. Treigys dalyvavo kūrybinėse studijose: Suomijoje, Vokietijoje, Austrijoje. Daugiau apie lektorių galite rasti čia.

  Kursų tvarkaraštis

  Kursų kaina

  Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją.