KŪRYBINĖS FOTOGRAFIJOS PAGRINDAI

Dėstytojas: doc. Remigijus Treigys

Trumpa programos anotacija

Kurso metu supažindinama su kūrybinės fotografijos praktiniais aspektais. Suteikiamos bazinės technologinės žinios supažindinant su esminiais fotografijos technikos principais. Vykdant praktines užduotis ieškoma meninės raiškos galimybių atsižvelgiant į pasirinktos temos ir užduoties specifiką (architektūra, natiurmortas, portretas, peizažas) įgyvendinant idėjas, skatinama ieškoti tinkamos ir išraiškingos vizualinės kalbos. Išklausę šį kursą dalyviai gebės: valdyti foto techniką, žinos jos galimybes (skaitmenines); turės praktinius įgūdžius išnaudojant natūralaus ir dirbtinio apšvietimo privalumus; išmanys vizualinės raiškos galimybes bei kompozicijos principus. 

Mokymo metodai

Grupinės užduotys, savarankiškas darbas, bendri darbų aptarimai, asmeninės konsultacijos. Mokymo metu suteikiama VDA Klaipėdos fakulteto fotografijos studija ir joje esanti įranga. Privaloma turėti savo fotoaparatą ir kompiuterį su Adobe Photoshop programa. 

Apie lektorių

Remigijus Treigys 1987 m. baigė studijas Lietuvos dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Docentas yra surengęs daugiau kaip 60 personalinių parodų Lietuvoje bei užsienyje, dalyvavęs daugiau nei 80 grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. 2005 m. skirta CEC Arts Link (JAV) stipendija su paroda Niujorke. 2015 m. Tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius 15“ už  personalinę autoriaus ekspoziciją Vilniaus Prospekto galerija gavo geriausios galerijos diplomą. 2018 m.už iškirtinius nuopelnus Klaipėdos miestui, fotografijų meninės kalbos išskirtinumą ir įtaigumą suteiktas Klaipėdos miesto kultūros magistro vardas. 2020 m. Tarptautinės šiuolaikinio   meno mugės ” ArtVilnius ‘20” geriausio menininko diplomas. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2021 m.). 

Daugiau apie docentą galite rasti Wikipedia puslapyje bei socialinėse medijose Facebook ir Instagram

Pabaigus  kursus pagal pasirinktą mokymo programą, kursų dalyviams išduodami pažymėjimai, liudijantys apie įgytą kompetenciją. 

Kursų kaina

Registracija į kursus