• Naujienlaiškis
 • I a. salė II a. salė

  2017 Sausis-birželis

  Dainiaus Trumpio personalinė paroda

   Feliksas Jokubausko personalinė paroda

  Grupinė tarpdisciplininė paroda „Padori paroda“

    VDA dizaino katedrų paroda

  Adomo Danusevičiaus personalinė paroda / doktorantūros gynimas

    Eglės Vertelkaitės personalinė paroda

  Justinas Vaitiekūnas personalinė paroda

   Tapybos katedros jubiliejinė paroda

  VDA doktorantų paroda

     Vyganto Paukštės personalinė paroda

  Studentų baigiamųjų darbų gynimai

     2017 Birželis-Gruodis

  Jaunojo dizainerio prizas 2017                                                                                                    

     Meno celės 2017

  Galerijos „Meno parkas“ jubiliejinė paroda

  Grupinė menininkų paroda „Gdansk in Vilnius"

  A. Švėgždos tarptautinio piešinių konkurso paroda

    „Penkiukės“ grupinė paroda „Prieš/Po 40 metų“

  Giedriaus Jonaičio personalinė paroda

     Jaunojo tapytojo prizas 2017

  Grupinė tarpdisciplininė paroda "The Long Shadow"

     Tarptautinio tęstinio projekto „Keliaujančios raidės 2017“ paroda
   

     Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda