Strategija

Strateginiai instrumentai

Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas

Finansinis stabilumas

Personalo branginimas ir ugdymas


Strateginiai tikslai

Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą

Siekti aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio

Žadinti studentų motyvaciją, didinti kūrybinį potencialą


Vertybės

Akademinė kultūra

akademinė laisvė, kritiškas mąstymas, kūrybiškumas, nuolatinis atsinaujinimas ir tobulinimasis

Tvarumas

nuolatinis lyderystės, reikšmingumo ir ilgalaikiškumo siekis, subalansuotas išteklių valdymas, socialinė darna ir atvirumas

Profesionalumas

atsakinga, efektyvi ir efektinga veikla

Tapatumas

atsakomybė, grindžiama kilme ir kultūra, įsipareigojimas išsaugoti ir plėtoti savitus bruožus daugiakultūrėje aplinkoje

Tarptautiškumas

tarpkultūriniai mainai, akademinio judumo formų įvairovė, meno, mokslo ir studijų kokybės gerinimas globalizacijos sąlygomis

Tolerancija

pakantumas įvairovei, supratingumas, ištvermė ir pagarba kitokiai kultūrai, skirtingoms nuomonėms, pažiūroms ir įsitikinimams