Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Dailės kryptis
Dizaino kryptis
Medijų meno kryptis
Meno objektų restauravimo kryptis
Architektūros kryptis