Vilniaus fakultete tęsiama pasirenkamųjų dalykų registracija nuo vasario 01 d. iki vasario 14 d.

Pasirinkti naujus arba redaguoti anksčiau pasirinktus dalykus galite prisijungę prie VDA akademinės informacinės sistemos. Primename, kad studentai savo studijas planuoja atsižvelgdami į savo studijų planą  ir paskaitų tvarkaraštį.

Iškilus neaiškumams prašome kreiptis į programą vykdančią katedrą arba dekanatą.

VDA akademinė informacinė sistema
Pasirenkamųjų dalykų registravimo principas
Pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

(Jei nerandate savo programos paskaitų tvarkaraščio, kreipkitės į programą vykdančią katedrą)

Bendrauniversitetinių ir studijų krypties pasirenkamų dalykų tvarkaraštis