Kūrybinių darbų aplankas (tarp mūsų menininkų geriau žinomas kaip portfolio) sudaro 50 proc. stojamojo egzamino. Pirmiausia bus vertinamas Tavo portfolio ir jei jis bus įvertintas teigiamai, gausi kvietimą dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kuris sudarys kitą 50 proc. egzamino dalį.

Gali susipažinti su portfolio ir motyvacinio pokalbio reikalavimais, o žemiau skaityk ne tokią oficialią informaciją. 

Pašniukštinėjome ir pateikiame Tau net 7-ių stojamųjų egzaminų vertinimo komisijų narių atsakymus į klausimą - kaip atrodo geras portfolio ir kaip nenusigrybauti motyvaciniame pokalbyje?
 

Tapybos programoje pats optimaliausias portfolio variantas - A3 formate pateiktos darbų nuotraukos. Tai piešiniai, tapybos darbai, kompozicijos (foto, ne originalai). Apie 30 darbų foto - pakankamas darbų kiekis stojančiojo  (-iosios) vertinimui. 
Pokalbio metu svarbu stojančiojo supratimas ir būsimos specialybės lūkesčiai, aiškiai suformuluota stojančiojo (-iosios) motyvacija. Norėtųsi, kad pokalbio metu stojantysis (-ioji) gebėtų bent minimaliai pademonstruoti meno istorijos žinias, įvardintų savo būsimos profesijos žinomus menininkus, tapytojus Lietuvos ir pasaulio kontekste.


VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros vedėja doc.  AušraVaitkūnienė

 Per kokį 15 metų dalyvavimo stojamuose galvoju, kad pagrindiniai klausimai motyvacinio pokalbio metu būtų tokie ir panašūs:
1. Ką žinote apie VDA ir kokie dėstytojai dirba katedroje, į kurią planuojate stoti? 
2. Kokias knygas skaitote (jei dar skaitot), kokią muziką klausote (su pavadinimais ir vardais), kokius menininkus žinote pasaulinius ir Lietuvos ir ko jie pasiekę čia ir pasauly? 
3. Kaip realizuosite save po baigimo VDA?
Atsakymai turėtų būti trumpi ir aiškūs. Ir aišku, portfolio. Tai yra SVARBIAUSIA.

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytojas prof. Rimvydas Kepežinskas  Stojant į mados dizainą portfolio turi atsispindėti:
1 vietoje - mados dizaino projektai, piešiniuai, aprašymai jei tokie yra, tyrimai (jei tokie yra), mados eskizai, surinkta medžiaga mados projektams, audinių ir medžiagų eksperimentai, pagaminti modeliai, maketai, stilistiniai bandymai, fotosesijos - žodžiu, viskas, kas parodo stojančiojo domėjimąsi mada ir bandymus kurti ir projektuoti.
2 vietoje -  akademiniai dailės pasirengimo įgūdžiai - piešimas, tapyba, grafika ir t.t.
3 vietoje - kiti projektai ir pasiekimai, liudijantys apie kūrybinę ir aktyvią stojančiojo prigimtį - filmai, muzika, sportas, socialiniai projektai ir t.t.

Praėjusiais metais tarp kitų klausimų visiems pateikėme 5 tuos pačius klausimus:
1) Kodėl VDA?
2) Kodėl Mados dizaino programa?
3) Kokie mėgstami jūsų mados dizaineriai ir kodėl?
4) Kokios savybės svarbiausios mados dizaineriui ir kodėl?
5) Kaip matote savo karjerą po 5 metų?
Tai mums labai padėjo kiek įmanoma objektyviau įvertinti pokalbį.

VDA Vilniaus fakulteto Mados dizaino katedros vedėja doc. Renata Maldutienė Portfolio labiausiai vertiname savarankiškus kūrybinius darbus, ypatingai eskizus, piešinių dienoraščius. Ten labai gerai atsispindi kūrybiškumas, įgūdžiai, pasaulėžiūra.
Tuomet būna labai įdomu pasikalbėti plačiau apie tai kas domina būsimus menininkus. 
Pokalbio metu klausiu iš kur sužinojo apie šią specialybę, ar matė keramikos parodų, žino menininkus? Ką žino apie keramiką? Pokalbiu siekiu suprasti, kas labiausiai domina stojančiuosius, kokios temos, idėjos, technikos

VDA Vilniaus fakulteto Keramikos katedros vedėja doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė Svarbu ne tiek portfolio pademonstruoti techniniai stojančiojo gebėjimai ar žinios, bet kūrybiškumo lygis, originalumas, kritinis mąstymas, pokalbyje atskleista asmeninė motyvacija studijuoti būtent gaminių dizainą, noras tobulinti mus supančią aplinką, spręsti problemas, kurti inovacijas.

VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc. Juozas Brundza Motyvacinio pokalbio metu atkreipiamas dėmesys į pretendento gebėjimą rišliai ir nuosekliai pristatyti savo portfolio - atskleisti idėjas, kurios įkvėpė sukurti pateiktus darbus, papasakoti apie technikas, kurias naudojo atliekant darbus. Taip pat užduodamas klausimas iš šiuolaikinio meno srities - kokiais menininkais, galerijomis, projektais ar stiliais stojantysis domisi.

VDA Skulptūros programos VDA Telšių fakultete vadovas prof. Osvaldas Neniškis