RASA JANULEVIČIŪTĖ
VIENO KŪRINIO PARODA: VANITAS VANITATUM

2023 01 30 – 02 27

„Kas buvo, tas pat vėl bus, ir kas įvyko, tas pat vėl įvyks: nieko naujo po saule.“ Ekleziastas arba pamokslininkas, kurį hebrajai vadina QOHELET. Šventasis raštas. Senasis testamentas. Iš lotynų kalbos vertė arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas. Vilnius: Vaga, 1991.

Parodoje eksponuojama intuityvi dailininko knyga, sukurta 2022 metų pradžioje. Apvalūs dailininko knygos įrišimo elementai primena II pasaulinio karo jūrines minas ir yra nuoroda į Gyvačių salą, kurios gynėjai ištarė frazę, tapusią pasipriešinimo invazijai simboliu. Spėjama, kad ši sala gali būti tapati mitinei Homero epe minimai Ajajės salai, kurioje burtininkė Kirkė Odisėjo palydovus pavertė kiaulėmis. Eksponuojamos dailininko knygos ritinėlis suvertas iš karoliukų. Kiekvienas jų griauna viltį matyti žmonių kartą, nepatyrusią širdis ir protus traiškančios karo destrukcijos. Kiekvienas jų tapo klausimu apie žmogaus prigimtį ir tikėjimą.

Rasa Janulevičiūtė – dailininkė, dizainerė, dailėtyrininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, VDA Dizaino katedros dėstytoja. Parengė mokslo straipsnių, publikacijų. Dalyvauja grupinėse ir rengia asmenines parodas. Mokslinių interesų sritys – dailė, dizainas, dailininko knyga. Meninių interesų sritys – kaligrafija, ekslibrisas, grafika, dailininko knyga.

Paroda yra kultūrinio maršruto SUMENĖK dalis:

https://vilnius.lt/lt/2023/01/30/vilnius-ir-vel-taria-su-menek-vasari-kviecia-plesti-akirati-
siuolaikiniu-menu/

https://www.sumenek.lt/