IEVA PACHOMOVA
VDA Keramikos katedros absolventė

Baigiamasis bakalauro studijų darbas „Ciklas“, 2022 m.
Vadovė doc. meno lic. Dalia Laučkaitė Jakimavičienė

2022 12 22 – 2023 01 27

Ciklas - nei pradžios, nei pabaigos neturinti transformacinė įvykių seka, kurioje vykstantys virsmai sudaro kanoninę sistemą, pagrįstą pasikartojančiais procesais. Gamtos virsmų ciklas, riedantis ratu, tiesiogiai sąveikauja su žmogaus gyvenimo ratais, besisukančiais iš naujo ir iš naujo. Darbą sudaro šešių objektų kompozicija, kiekvienam objektui priskiriant po vieną baltų šventę, simbolizuojančią esminį gamtos pasikeitimą - Žiemos saulėgrįžą, Užgavėnes, Jorę, Vasaros saulėgrįžą, Žolinę ir Ilges. Keliaujant per metų laikus ir juos žyminčius ritualus, tuo pačiu keliaujama ir savo vidiniais ratais, ciklais, kurie kartojasi, tačiau skleidžiasi skirtingomis formomis. Meilė, skausmas, prisirišimas, ilgesys, džiaugsmas, pyktis - tai mūsų sielų santykio su išoriniu pasauliu išdavos su kuriomis mokomės harmonizuotis visais savo gyvenimo etapais - nuo pirmos iki paskutinės savo Saulės. Žmogus ir gamta - tai tarsi vienas prieš kitą stovintys veidrodžiai, prasidedantys ir pasibaigiantys vienas kito atspindžiuose. Savo darbe kuriu metų rato vaizdinį, kviečiantį dalyvauti nesibaigiančių gamtos ir žmogaus virsmų karuselėje, kurios pagrindas - ciklinis senojo Pasaulio laikas. Darbas kurtas molio objektus dekoruojant antglazūros technika išgautais piešiniais.