Vilniaus dailės akademijos (VDA) Lauko ekspo veikia VDA Vilniaus fakulteto vizualios raiškos dėstytojo doc. Beno Narbuto keraminių objektų paroda „Balti ženklai“.
 

Mano gyvenimo ir kūrybos ašis – krikščioniška pasaulėžiūra. Skaitydamas Šventąjį Raštą, kuris pilnas Dieviškos poezijos, gausus jaudinančių istorijų, išmintingų palyginimų, spalvingų metaforų - visada atrandu kas jaudina sielos gelmes. Sąmonėje gimsta ir subręsta plastiniai vaizdiniai, kurie tarsi simboliniai padėkos Kūrėjui ženklai realizuojami baltame molyje.

Doc. Benas Narbutas

Apie autorių

Doc. Benas Narbutas – nuo 1985 m. Vilniaus dailės akademijoje dėsto vizualią raišką Grafikos, Įvietinto meno ir scenografijos katedrose. Studijavo Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) 1978-1984 m. skulptūrą. Dalyvauja parodose, kuria mažąją plastiką, medalius, reljefus, skulptūras viešosiose erdvėse, ekslibrisus.

Paroda veiks iki 2022 m. sausio 5 d. VDA Lauko ekspo, Maironio g. 6, Vilnius.