UNIKON posėdis, 2016 m. balandžio 18 d.

Balandžio 18 d. Vilniaus dailės akademijoje įvyko išplėstinis UNIKON valdybos posėdis

posėdyje dalyvavo visų konsorciumo narių rektoriai ir rektoratų atstovai. Po 2016 m. asamblėjos pirmininko prof. A.Klimo įžangos žodžio posėdžio dalyviai išklausė Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriaus dr. A. Žalio pranešimo „Mokslo ir studijų sistemos kokybės kėlimo galimybės“. Pranešėjas pristatė aukštojo išsilavinimo statistikos Europos sąjungoje duomenis, Lietuvos abiturientų ir stojančiųjų į aukštąsias mokyklas dinamiką, studijų programų užimtumo, priimamųjų išsilavinimo, absolventų įsidarbinimo pagal išsilavinimą statistiką, mokslo potencialą, ES valstybių inovatyvumą apibūdinančius skaičius. Analitinėje dalyje pateikti galimi aukštojo mokslo vystymosi scenarijai, pertvarkos kryptys ir galimybės.