Nuo 2023 m. gruodžio 20 d. VDA Telšių galerijoje pradeda veikti jaunųjų menininkų parodos!
_______________________________________
 
⅝ penkios aštuntosios - Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 3 kurso metalo meno ir juvelyrikos studentų kūrybinių darbų paroda.
Parodos dalyviai: Aleksas Grašys, Artūr Manukian, Deivydas Viščiūnas, Emilija Giedraitė, Estera Olendraitė, Greta Žymantaitė , Ieva Mosinaitė, Patricija Pugžlytė, Indrė Armanavičiūtė, Ksenija Krasnova, Liucija Bendoraitytė, Sandra Leliugaitė.
Vieši darbų pristatymai vyks gruodžio 20 d. 13:00-16:00 val., VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3-2, Telšiai).
_______________________________________
⅞ Septynios aštuntosios - Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 4 kurso dizaino (baldų dizaino), metalo meno ir juvelyrikos, skulptūros (taikomosios) studentų kūrybinių darbų paroda.
Parodos dalyviai: Rugilė Titaitytė, Austėja Kryžanauskaitė, Eglė Blažiūnaitė, Evita Stepulytė, Gytautė Adomaitytė, Ieva Vaičaitytė, Rasa Puronaitė, Joana Palavinskaitė, Gerda Vaitekaitytė, Jurgis Šmitas, Jurgis Butrimas, Monika Bugailaitė, Adomas Petrauskas, Veronika Mickutė.
Vieši darbų pristatymai vyks gruodžio 21 d. 09:00-14:40 val., VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3-2, Telšiai).
 
Parodos veiks iki sausio 4 dienos.