Po dviejų savaičių kūrybinių idėjų paieškų ir įtempto darbo Telšiuose baigėsi seniausia Europoje XXXIX tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla „Skrydis“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno 90 m. skrydžiui per Atlantą įprasminti. Stovykloje šiemet dalyvavo 23 meistrai iš Lietuvos ir Lenkijos. Išlydėdami stovyklautojus, organizatoriai atsisveikino iki kitų – ypatingos sukakties – 40-ųjų metų.

Stovykla šiemet suorganizuota Žemaičių muziejui „Alka“ parengus projektą ir gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos bei Telšių rajono savivaldybės. Projekto vadovė – Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė, stovyklos vadovas – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Marius Norkus. Stovyklos ištakos – VDA Telšių fakultete. Čia ir gimė pirmoji idėja suburti medalio meno, o vėliau – ir mažosios plastikos kūrėjus.

Stovyklos uždarymas tradiciškai surengtas VDA Telšių galerijoje kartu su medalio meno ir mažosios skulptūros kūrėjų darbų paroda – dviejų savaičių rezultatais: sukurtais medaliais bei mažosios plastikos skulptūrėlėmis. Visi kūriniai byloja apie „Skrydį“, tik interpretacija kita. Iš viso sukurta beveik pusšimtis medalių. Didžioji dalis jų atlieta iš bronzos, kitiems sukurti panaudotas, gipsas, medis ir kitokios medžiagos. Menininkai pasakojo, kad kūriniams atlieti sunaudota nemažai kilogramų bronzos, kurią, beje, teko ir pataupyti, vėl pjaustyti ir iš naujo lieti, kad pakaktų visiems norimiems darbams, tad pajuokauta, jog šiųmetis stovyklos šūkis toks ir buvo: „Kad tik bronzos užtektų!“

Darbus apžiūrėti galima iki rugpjūčio 5 d. VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3-2, Telšiai).

Baigiamajame projekto renginyje sveikinimo žodį tarė VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotojos muziejinei veiklai ir projekto vadovės Ingridos Vaitiekienės vardu sveikino komunikacijos specialistė Donata Kazlauskienė, sėkminga stovykla pasidžiaugė kuratorius VDA Telšių fakulteto docentas Marius Norkus.

Tradiciškai, kaip ir kiekvienoje stovykloje, prof. Algirdas Žebrauskas medalių kūrėjus apdovanoja specialiuoju prizu. Šiemet dėmesio sulaukė svečio iš Lenkijos medalininko dr. Pawel Otwinowski (Torūnė, Lenkija) sukurtas medalis. Visus menininkus dosniu vaišių krepšiu apdovanojo Elena Marija Butkevičienė ir Juozas Butkevičius.

Stovyklos uždarymo šventėje apsilankiusi Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė dėkojo už ypatingą profesionaliojo meno dovaną Telšiams ir projekto dalyviams įteikė padėkas: I. Vaitiekienei – už atsakingą vadovavimą ir sėkmingai įgyvendintą Telšiams reikšmingą profesionaliojo meno sklaidos projektą, doc. M. Norkui – už profesionalų darbą, kruopštų bei atsakingą projekto veiklų kuravimą, medalininkams – už kruopštų darbą, reikšmingų šaliai ir pasauliui simbolių kūrimą bei profesionalų meninį žvilgsnį, įkvepiantį norą pažinti, mokantį grožėtis.

Muzikiniais kūriniais uždarymo šventę paįvairino Andrius Jokubauskas, renginio uždarymo partneris – Telšių kultūros centras.