Baigiantis rugsėjui, būsimi restauratoriai ir juvelyrai (Dailės ir interjero restauravimo bei Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentai) su dėstytoju lekt. Povilu Šverebu buvo išvykę į edukacinę ekskursiją po Telšių ir Mažeikių rajonus.

Aplankyti šie kultūros paveldo objektai: Biržuvėnų dvaras ir piliakalnis, Luokės  bažnyčia, Šatrijos kalnas-piliakalnis, Kaunatavo bažnyčia, Kaunackių giminės mauzoliejus, Pavirvytės dvaras, Viekšnių vaistinės, aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejai, senosios kapinės, Daubarių piliakalniai, visuomeninis kolekcininko Gedimino Januškos muziejus.

Susipažinta su įvairių kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkybos problemomis, aiškintąsi autentiškumo samprata.

Nuotr. Povilo Šverebo