Startavo naujieji mokslo metai su naujais lūkesčiais, naujomis idėjomis ir naujais žmonėmis. Šie metai ypatingi: Telšių fakultetas skaičiuoja savo jubiliejinius, dvidešimt penktuosius metus Vilniaus dailės akademijos sudėtyje.

Sveikinimo kalbą susirinkusiems sakė VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys. Jis trumpai apžvelgė kitų metų veiklas, pasidžiaugė vasaros pradžioje įvykusia visuotine Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų darbų paroda, „Graduation show“, pristatė naujus darbuotojus: dėstytojus docentus Bangutį Joną Prapuolenį, Juozą Laivį, lektorius Donatą Repeiką ir Airidą Skublicką VDA Telšių galerijos galerininkę Emiliją Globytę ir parodų kuratorių Artur Manukian, apžvelgė būsimus pokyčius studijų programose ir pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Vienas jų – ypatingą dėmesį akademinei bendruomenei skirianti Telšių rajono savivaldybė.

Mokslo metų pradžios dieną renginyje apsilankė, sveikinimo žodį tarė Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, kuri perspektyviausiems VDA Telšių fakulteto studentams: trečiakursei Kristianai Petkutei (Dailės ir interjero restauravimo studijų programa), ketvirtakursėms Ievai Vaičaitytei, Rugilei Titaitytei (Metalo meno ir juvelyrikos studijų programa) ir antrakursiui Dovydui Daugvilai (Dizaino (Baldų specializacijos) studijų programa) įteikė padėkas ir premijas už puikius rezultatus.

Šiemet studijas pradėjo Dizaino (baldų specializacijos), Metalo meno ir juvelyrikos, Dailės ir interjero restauravimo (Meninių baldų ir metalo dirbinių specializacijų), Taikomosios skulptūros bakalauro ir Taikomojo meno magistro studijų programų bakalaurantai ir magistrantai.

Kokybiško ir sėkmingo starto linkėjo naujas Dizaino (baldų specializacijos) studijų programos vadovas lekt. Vytas Palavinskas, Taikomosios skulptūros vadovas prof. Osvaldas Neniškis, Dailės ir interjero studijų programos (Meninių baldų specializacijos ir Metalo dirbinių specializacijos) vadovas doc. Bangutis Prapuolenis, dėstytoja prof. Remigija Vaitkutė, Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studijų programos vadovė doc. Neringa Poškutė-Jukumienė, Taikomojo meno magistro studijų programos vadovė prof. Laima Kėrienė ir dėstytojas doc. Alvydas Mikuta.

Į naujus mokslo metus sugrįžusius studentus pasveikino Studentų atstovybės pirmininkė Patricija Pugžlytė, muzikinius kūrinius dovanojo studentė iš Ukrainos Zlata Myla, pirmakursiams įteikti simboliniai „Pirmakursių krepšeliai“, kuriuose buvo Vilniaus dailės akademijos, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Baltijos mineralinių vandenų“ („Tichė“), ir UAB „Čia Market“ dovanos.

Pasibaigus šventiniam renginiui, studentams surengta ekskursija su gidu Andriumi Daciumi po Telšių miestą, vėliau surengti susitikimai VDA Telšių fakulteto studijose, vakare surengtas mokslo metų pradžio šventė su Studentų atstovybe VDA Telšių bendrabutyje.

 

Nuotr. Tomo Vaičaičio