Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus ir vicemerė Agnė Jakavičiutė – Miliauskienė susitiko su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanu prof. Ramūnu Baniu ir VDA Telšių galerijos galerininke Emilija Globyte.

Susitikimo metu aptartas glaudesnio bendradarbiavimo tarp Telšių rajono savivaldybės ir VDA Telšių fakulteto klausimas, bendrų iniciatyvų ir projektų įgyvendinimo galimybės, studentų įtraukimas į rajono jaunimo politikos formavimo strategines grupes, VDA Telšių fakulteto dėstytojų, studentų ir absolventų sukurtų mažosios architektūros kūrinių ir įkurdintų mieste viešinimą bei populiarinimą pristatant Telšius kaip turizmo traukos objektą, profesionalių menininkų paskaitas bei kūrybines dirbtuves miesto ir rajono bendruomenei, profesionaliojo meno sklaidą visuomenei ir kt.

Prof. R. Banys pristatė VDA Telšių fakulteto vykdomas bakalauro ir magistro studijų programas, papasakojo apie fakulteto vykdomas veiklas. Dekanas akcentavo VDA Telšių galerijos svarbą Telšių miestui bei rajonui. Tai vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas – supažindinti visuomenę su akademijos  veikla ir skatinti meninį žingeidumą. Anot prof. R. Banio, papildomas finansavimas leistų į galeriją pritraukti daugiau žinomų menininkų, organizuoti įvairias parodas, konferencijas, meno festivalius, edukacinius užsiėmimus ir pan.

Maksimaliai įveiklinus VDA Telšių galeriją, ji taptų jungiamuoju tiltu tarp visuomenės ir meno, puikiu profesionaliuoju menu besidominčių bendruomenės narių centru. O ypač kūrybai įkvėpto jaunimo, kuris įgautų motyvacijos rinktis menų krypties studijas Telšiuose.

VDA Telšių galerijos galerininkė Emilija Globytė

Diskusijų metu taip pat kalbėta apie Telšių rajono savivaldybės 2022–2030 m. strateginiame plėtros plane numatytas priemones skatinti aukštojo mokslo veiklas Žemaitijos sostinėje: sukurti ir įgyvendinti bendras menų programas tarp modernių technologijų centro STEAM ir VDA Telšių fakulteto, remti studentus stipendijomis bei skatinti jų veiklas premijomis, stiprinti vykdomas bakalauro ir magistro programas Telšiuose ir kt.

Turime unikalią ir vienintelę aukštąją mokyklą mieste: VDA Telšių fakulteto reikšmė Žemaitijos sostinės gyvenime itin didelė, tad skatinsiu darbo grupės atsiradimą, kuri įvertintų kokiomis dar priemonėmis Savivaldybė galėtų skatinti VDA Telšių fakulteto veiklas.

Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus