Prieš keltą dienų pasibaigė XXXVI  FIDEM (tarptautinė medalių federacija) kongresas ir paroda, kuris šiemet vyko Japonijos sostinėje Tokyjuje. Kas dvejus metus vykstančiame Tarptautinės  medalių meno federacijos kongrese – pasauliniai FIDEM kongresai ir parodos vyksta  skirtingose pasaulio valstybėse – tarp kitų nominacijų, buvo išrinkti ir du medalininkai, kurie pasidalins Mel Wacks „Judaica Art Medal“ apdovanojimą už judaizmo, Biblijos ir Šventosios žemės temų vystymą: tai Ewa Olsczewska-Borys iš Lenkijos ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto prof. Romualdas Inčirauskas iš Lietuvos. Kiekvienam medalininkui bus įteikta po išgraviruotą sidabro medalį, kurį įsteigė Žydų ir Amerikos šlovės muziejus, bei pasidalins po 250 JAV dolerių piniginį prizą.

Romualdo Inčirausko medalis skirtas japonų diplomatui Čijunei Sugicharai (1900-1986), kuris 1939 m. buvo paskirtas Japonijos konsulu Lietuvoje ir gyveno Kaune. Antrojo Pasaulinio karo metais, nepaisydamas Japonijos užsienio reikalų ministerijos draudimo, Čijunė Sugihara rizikuodamas savo karjera, ranka  rašė tranzitines vizas žydams, vadintas „gyvenimo vizomis“ ir taip išgelbėjo apie 6000 žydų iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Medalis skirtas Čijunės Sugiharos 120-osioms gimimo metinėms. Averso centre vaizduojamas Sugiharos portretas ir esantys simboliai perteikia žydų tautos tragediją. Reverse pavaizduota  Dovydo žvaigždė, persipynusi su žydų aukų scenomis už mirties stovyklų spygliuotos vielos tvoros, su užrašais: „6000 gyvybių“ ir citata iš Mato evangelijos 5:6-10, baigiant „Palaiminti, kurie yra persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė“.

Šiuo metu Japonijoje Oyama miesto muziejuje taip pat vyksta kita medalių paroda, kurioje dalyvauja  VDA Telšių fakulteto trečio kurso metalo meno ir juvelyrikos studentai vadovaujami profesoriaus Romualdo Inčirausko.  Šį tarptautinį medalių  projektą  jau kelintus metus organizuoja Lenkijos Torūnės universiteto profesorius Sebastianas Mikolajčekas ir Japonijos Tsukuba universiteto Meno ir dizaino fakulteto profesorius Shinji Miyasaka.

Šių metų tarptautinio medalių projekto tema – „Transformacijos“. Pirmoji virtuali paroda jau vyko birželio mėnesį Torūnėje. Joje dalyvavo Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentai Jonė Bubinaitė, Viktorija Golikova, Emilija Odminytė, Lukas Juzumas, Lukas Tomkus ir dėstytojas prof. Romualdas Inčirauskas. Lapkritį Oyama miesto muziejuje Japonijoje atidaryta šio projekto „Transformacijos“ paroda , kurioje dalyvavauja ir savo darbus pristatė: profesorius Romualdas Inčirauskas ir trečiakursiai Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentai: Deimantė Kiesutė, Emilija Odminytė, Lukas Tomkus ir Lukas Juzumas.