Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, skulptorius, medalininkas, dailininkas Romualdas Inčirauskas – žinomas ne tik Akademijos bendruomenėje ir Telšių mieste, bet yra garsus ir Lietuvoje bei visame pasaulyje. Už meistriškumą skulptūrinio medalio srityje šiemet jį apdovanojo Amerikos numizmatikos asociacija. Tai – kasmetinis apdovanojimas menininkui, kurio viso gyvenimo darbas šioje srityje yra aukščiau visų kitų.

2023 metų apdovanojimo savininkas Romualdas Inčirauskas (g. 1950 m. Anykščiuose) yra Lietuvos dailininkų sąjungos bei FIDEM (tarptautinės medalininkų federacijos) narys. Jis baigė Aukštąją taikomosios dailės mokyklą Telšiuose (dabar VDA Telšių fakultetas) ir Estijos dailės akademiją Taline, kur specializavosi metalo meno apdirbimo srityje. 

Be juvelyrikos, prof. R. Inčirauskas kuria monumentalius metalinius reljefus ir skulptūras. Telšių senamiestyje, Anykščiuose bei kituose miestuose galima pamatyti daug jo architektūrinių darbų ir interjero akcentų. Įspūdingiausi menininko skulptūriniai reljefai – įėjimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą ir kūriniuose ant Didžiosios Žemaičių sienos (Telšiai).

Dailininkas taip pat yra sukūręs keletą skulptūrų Vilniaus Gaono žydų muziejui. Prof. R. Inčirauskas mėgsta eksperimentuoti ir bandė praplėsti tradicinio medalio sampratą. Jis apibūdina savo darbo stilių kaip pramoninį, o jo naudojamos medžiagos yra linkusios į utilitarą, įskaitant aliuminį, bronzą, kvarcą, paruoštus ir metalinių įrankių fragmentus. Menininko darbų yra įsigiję Lietuvos ir tarptautiniai muziejai, tarp jų Britų muziejus Londone bei Nacionalinis Puškino muziejus Maskvoje, taip pat privačių kolekcijų savininkai visame pasaulyje.

Ryškiausi įvertinimai: 2020/2021 metais vykusioje FIDEM parodoje Japonijoje, Tokijo mieste, Wacks Judaica Art Medal organizacija Romualdo Inčirausko medalį „Čijune Sugihara“ Mel  apdovanojo nominacija už geriausią medalį judaizmo, Biblijos, Šventosios žemės tema, šiemet, peržiūrėjusi jo viso gyvenimo kūrybos darbus, jį įvertino ANA (Amerikos numizmatikos asociacija), o kitais, 2024 m., Jungtinėse Amerikos valstijose bus išleista knyga „Contemporary Medal Book“ , kurioje atsiras ir prof. R. Inčirausko sukurtų medalių fotografijos.