Telšiuose startavo seniausia Europoje XXXIX tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla „Skrydis“. Stovykloje šiemet kuria 22 meistrai iš Lietuvos ir Lenkijos. Šiųmetis renginys skiriamas 90-osioms Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metinėms. Per artimiausias dvi savaites profesionalaus meno sklaida Telšių visuomenėje bus pristatyta per mokymus, Atvirų kūrybinių dirbtuvių veiklas ir baigiamąją kūrybos darbų parodą VDA Telšių galerijoje.

Profesionaliojo meno sklaida

Telšiai bemaž keturias dešimtis metų savo ir Žemaitijos regiono istoriją pasakojantį įvaizdį yra įtvirtinę metalo plastikos kūrinių pagalba. Šį miesto unikalumą pastebi atvykę svečiai, juo didžiuojasi ir gyventojai. 39-erius metus Telšiuose vykstančios ir tarptautinėmis tapusios medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos yra įvykis, aktualizuojantis subtilų metalo plastikos meną ir didinantis miesto kultūros gyvenimo sanglaudą su profesionaliuoju menu bei jo kūrėjais.

XXXIX tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla „Skrydis“ organizuojama Žemaičių muziejui „Alka“ parengus projektą ir gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos bei Telšių rajono savivaldybės. Projekto vadovė – Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė, stovyklos vadovas – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Marius Norkus.

Medalis man yra labai svarbus, patinka jį tyrinėti ir analizuoti. Didžiuojuosi perėmusi šį darbą, tačiau tuo pat metu liūdina, kad profesionaliojo meno sklaidai kasmet vis siaurinamas finansavimo piltuvėlis. Taip, tai yra proza, bet žinau ir esu garantuota, kad medalininkų stovykla gyvuos dar ne vieną dešimtmetį. Kviečiu visus pradėti ruoštis 40-ajai kūrybinei stovyklai, kaupti ir dalintis idėjomis, kad veiklos būtų dar platesnės ir sukurtų medalių bei mažosios skulptūros paroda apkeliautų Lietuvą ar net išvyktų už jos ribų.

Projekto vadovė, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė

Tylos minute pagerbtas pernai Amžinybėn išėjęs vyriausias, 99-erių sulaukęs, medalininkas Leonas Žuklys ir kiti projekte dalyvavę šviesios atminties kūrėjai.

Doc. Marius Norkus pasidžiaugė, kad simboliškai su NATO šalių sumitu Vilniuje, į Telšius iš visų pašalių suskrido ir medalininkai.

Džiaugiuosi, jog į šią stovyklą kūrėjai susirinko ypač gausiai, pirmą kartą stovykloje dalyvauja svečiai iš Lenkijos: dr. Pawel Otwinowski ir Karolina Koch, gausiai kūrėjų gretas papildė jaunieji menininkai, VDA Telšių fakulteto absolventai. Startas – puikus, tad viliuosi, jog ir finišas bus ne ką prastesnis.

Stovyklos vadovas, VDA Telšių fakulteto docentas Marius Norkus

Atvykti į Telšius – neeilinė šventė

Nuo 1990 m. Lietuvos medalininkai dalyvauja FIDEM (tarptautinės medalio meno federacijos) parodose. Menininkė Lina Kalinauskaitė susirinkusiems pristatė FIDEM veiklas, papasakojo, kad spalio mėnesį vyksiančiame FIDEM kongrese Florencijoje (Italija) bus skaitomas pranešimas: „Antanas Olbutas – medalio meno vėliavnešys Lietuvoje ir už Lietuvos ribų“.

Į Telšius atvykti yra neeilinė šventė. Komanda mūsų dvejopa: arčiau senatvės linkusi bei iššūkiams pasiryžęs jaunimas. Bebaimis ir siekiantis tikslų: kuriant medalius pirštai dega, bet nepaliauja kūrę. Linkiu ir kitais, keturiasdešimtaisiais metais, eiti ir eiti!

Vienas stovyklos įkūrėjų, medalininkas Antanas Olbutas

Renginyje tradiciškai muzikinį kūrinį atliko medalininkas Gediminas Žuklys, kuris, paantrindamas A. Olbutui, pažymėjo, jog atvykimas į Žemaitiją yra išties ypatinga šventė.

Arčiau bendruomenės

Stovyklos ištakos – VDA Telšių fakultete. Čia ir gimė pirmoji idėja suburti medalio meno, o vėliau – ir mažosios plastikos kūrėjus. Penkerius metus stovykloje kuriama mažųjų skulptūrų tradicija praturtina ir paįvairina stovyklos kūrybines išraiškas, įtraukia profesionalus jaunus kūrėjus. Pažymėtina, kad šiemet stovykloje kūrybinių iniciatyvų skatinimas įgyvendinamas dviem kryptimis. Pirmiausia, stovyklos metu į kūrybos procesą bus įtraukiami jaunieji menininkai, kurie mokysis metalo plastikos, metalo liejimo paslapčių iš šio meno korifėjų. Antra, siekiant, kad profesionalus ir mažai pažintas metalo plastikos menas priartėtų prie telšiškių, šiais metais nuspręsta į medalininkų stovyklos metu vykstančias veiklas įtraukti Telšių rajono vaikų vasaros stovyklų dalyvius. Bendradarbiaujant su metalo plastikos menininkais–profesionalais, vaikams bus surengtas edukacinių programų ciklas, skatinant kūrybiškumą nuo metalo plastikos meno pažinimo iki unikalaus kūrinio sukūrimo. Užsiėmimus ves VDA Telšių fakulteto lektorius Donatas Repeika. Vaikų sukurti darbai bus eksponuojami gausiai lankomoje ir populiarioje visoje Lietuvoje Žemaičių kaimo muziejaus erdvėje.

Karštoji diena ir kitos veiklos

Stovyklos metu vyksta ne vien kūrybiniai procesai, bet ir įvairios veiklos: liepos 19 d. 17 val. vyks konferencija, vieno eksponato parodos, skirtos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui, pristatymas, diskusija bei knygos „Turi būti paleistas... Kapitonas Steponas Darius Lietuvos karo aviacijoje 1922-1927 m.“ (sud. Pijus Poškus) pristatymas Sakralinio paveldo ekspozicijoje.

Didelio susidomėjimo sulaukia Atvirų kūrybinių dirbtuvių diena arba kitaip medalininkų vadinama „Karštoji diena“. Ji šiemet vyks liepos 22 d. nuo 10 iki 17 val. prie VDA Telšių fakulteto. Tądien miesto bendruomenė kviečiama stebėti vieno sudėtingiausių etapų – medalių ir skulptūrų liejimo iš bronzos VDA Telšių fakulteto dirbtuvėse.

Baigiantis stovyklai vyks profesionalų sukurtų darbų paroda ir viešas stovyklos uždarymo renginys VDA Telšių fakulteto galerijoje liepos 25 d..

PROGRAMA

Liepos 13-19 d. Darbas VDA Telšių fakulteto studijose. Tęsiami mažosios plastikos skulptūrėlių lipdymo ir vaško formavimo darbai.

Liepos 19 d. 17:00 val. Konferencija „39 – eri medalio meno metai Telšiuose“ Sakralinio paveldo ekspozicijoje (Katedros a.6).

Programoje:

Vieno eksponato parodos pristatymas: medalis „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą“ (2013 m. autorius Jan Sczcypka), diskusijos;

Knygos „Turi būti paleistas... Kapitonas Steponas Darius Lietuvos Karo aviacijoje 1922-1927 m.“, autorius Pijus Poškus, pristatymas-diskusija;

Liepos 22 d. (šeštadienis) „Karštoji diena“ (pasiruošimas bronzos liejimo darbams), bronzos liejimas.

Liepos 25 d. (antradienis) Darbų eksponavimas, parodos ruošimas. 16:00 val. Oficialus stovyklos uždarymas VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3, Telšiai), parodos pristatymas visuomenei