Šį savaitgalį (spalio 13-15 d.) Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje vyks 14-oji meno mugė „ArtVilnius“, kurioje Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerija pristatys skulptorių Donatą Repeiką su kūrybiniu darbu „Objektai“.

savo D. Repeika meniniame tyrime/parodoje naudoja uždengimo – nuo XX a. antros pusės sparčiai populiarėjančios meninės išraiškos – strategiją. Autorius, gilindamasis į meno lauke vykusius ir tebevykstančius procesus, pastebi, kad vis plačiau į įvairias gyvenimo sferas įsišaknijanti mechaninė reprodukcija, su kubistų koliažais pasikeitusi reprezentacinė sistema, su ready-made į meno lauką įžengę pramoniniu būdu sukurti daiktai sudarė palankią terpę formuotis apropriacijos reiškiniui, kurio bruožai, metaforiškumas ir keliami kūrinio originalumo klausimai, būdingi ir uždengimui. Siekdamas ištirti šios meninės raiškos poveikį apgaubiamų objektų formai ir turiniui, jis tyrinėjo skirtingų menininkų kūrybą ir pastebėjo, kad, nepaisant to, jog šie kūrėjai turėjo skirtingus motyvus apgaubti objektus, jų kūriniuose buvo ir bendrų savybių – formų apibendrinimas, priešpastatymas, metaforiškumas, kurios objektams suteikdavo estetinius ir/ar socialinius, politinius prasminius laukus.

Ieškodamas savitos prieigos prie uždengimo, kūrybiniame darbe „Objektai“ D. Repeika pabando savitai interpretuoti šiuos bruožus. Pagrindu naujiems objektams sukurti jis naudoja jau egzistuojančias uždengimo formas – keturis muzikos instrumentų dėklus. Pagal juos autorius iš akmens sukuria šių dėklų turinį. Metaforiškumo aspektą D. Repeika interpretuoja per netiesioginius, simbolinius dėklo ir turinio ryšius (spalvas ir faktūras). Galutiniame rezultate – ekspozicijoje kaip lygiaverčiai kūriniai pateikiami dėklai ir skulptūros kelia klausimą: kas yra tikrasis meno kūrinys?

„ArtVilnius’23“ šiemet dalyvaus 70 meno galerijų ir institucijų bei 300 menininkų iš 18 pasaulio šalių. Šių metų meno mugės „ArtVilnius“ tema ir akcentas – performatyvumas. Mugės rengėjai kviečia į performatyvumo sampratą pažvelgti atvirai ir kūrybingai, drąsiai apie jį kalbėti ir diskutuoti su šiuo reiškiniu siejamas, plačiausias jo interpretacijas.