Spalio 22 d. VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3) atidaroma baltarusių menininkų paroda „Nature knows“. Gamta sugeba išgyventi baisiausias nelaimes – gaisrus, potvynius, radiaciją, ugnikalnių išsiveržimus, cunamius. Gamta visada gyvuoja, plečiasi samanomis ir kerpėmis, dygsta dirvos gelmėse pasislėpusiomis sėklomis, ji tęsia būtį.. Dviejų plenerų metu – baltarusių menininkai įsižiūrėjo į gamtą ne tik kaip į peizažą, bet kaip į subjektą, žinantį, kaip išgyventi katastrofą – lokalią ir globalią, išorinę ir vidinę, kaip išgyventi sunaikinimą, šaknų atskyrimą nuo savo žemės, kaip toliau būti ten, kur, rodos, gyvybės nėra. Parodoje eksponuojami 20 menininkų darbai apie tai, kaip išlikti gyvam, kai viskas aplink dega. Paroda „Nature knows“ veiks iki lapkričio 10 d.