Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje LR krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui įteiktas antrasis Jono Karolio Chodkevičiaus aukso medalis už valstybės institucijų bei pilietinės visuomenės susitelkimą ir veikimą išvien ginant laisvę. Apdovanojimas skiriamas J. K. Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondo, įkurto Lietuvos visuomenininkų, mokslo ir kultūros atstovų.

Iškilmingoje medalių įteikimo ceremonijoje dalyvavo vieni Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondo steigėjų, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys ir prof. Algirdas Žebrauskas.

Šiemet apdovanojimą įteikiame dviem žmonėms, nes matome „Laisvės TV“ ir Krašto apsaugos ministerijos bendros iniciatyvos telkiant visuomenę unikalumą. „Bayraktar“ vajus atskleidė, kad pilietinė visuomenė bei valstybės institucijos, veikdamos išvien gali pasiekti kur kas didesnių rezultatų, nei abi atskirai.

Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondo vadovas Edmundas Jakilaitis

LDK didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus „Aukso medaliu“ siekiama skatinti asmenis kūrybinei bei visuomeninei iniciatyvai. Todėl apdovanojimas teikiamas žmonėms, kurie atitinka Renesanso žmogaus asmenybę, nes šios epochos idėjos siekė įkvėpti ir ugdyti visuomenę, ir tos idėjos aktualios dabartiniam XXI a. žmogui.

Labai džiaugiuosi, kad Jono Karolio Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondas ne tik rūpinasi istorinės atminties puoselėjimu, bet ir ragina piliečius veikti valstybės klestėjimo labui. Šiandien ypač svarbu ginti ir stiprinti laisvą valstybę, sugrąžinti sąvokai „valstybininkas“ kilnumo ir prasmės skambesį.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

J. K. Chodkevičius (1560–1621) – vienas žymiausių XVII a. pradžios Europos karvedžių, LDK didikas, Šklovo ir Myšo grafas, nusipelnęs valstybės veikėjas: Žemaičių seniūnas (nuo 1599 m.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didysis etmonas (1605–1621 m.) bei Vilniaus vaivada (1616–1621 m.), pasižymėjęs švietimo ir kultūros srityse. J. K. Chodkevičius išgarsėjo ne tik kaip puikus karybos strategas ir taktikas, bet ir kaip gabus organizatorius bei administratorius, pasižymėjęs dideliu uolumu ir katalikišku pamaldumu: Kretingoje jis pastatė pirmąją bažnyčią, šalia Kretingos dvaro įkūrė Karolštato (Kretingos pavadinimas XVII–XVIII a.) miestą, kuriam buvo suteikta Magdeburgo teisė, Skuode (Johanesburge) pastatė mokyklą, Kražiuosė įsteigė jėzuitų kolegiją, vėliau fundavo jėzuitų bažnyčias bei vienuolynus kitose jam pavaldžiose LDK teritorijose (cituojama istorikė doc. dr. Genutė Kirkienė).

J. K. Chodkevičiaus medalį kūrė dailininkė, skulptorė, medalininkė Lina Kalinauskaitė. Menininkė yra Vilniaus dailės akademijos absolventė, studijavo Prahos ir Florencijos dailės akademijose, priklauso Tarptautinei medalių federacijai (FIDEM) ir Lietuvos dailininkų sąjungai, yra įvairių parodų Lietuvoje ir užsienyje bei tarptautinių medalio meno projektų organizatorė ir Tarptautinės medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos Telšiuose dalyvė.

J. K. Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondas siekia įamžinti ir plačiai visuomenei pristatyti Lietuvos didžiojo etmono J. K. Chodkevičiaus asmenybę, skatina giliau pažinti šalies istoriją, kviečia piliečius veikti valstybės klestėjimo labui, skirti jėgas visuomeninei ir kultūrinei veiklai. Fondo grafinį dizainą ir logotipą kurė VDA Telšių fakulteto lektorius Vytas Palavinskas.

Nuotr. BNS

Parengta pagal LR Vyriausybės ir BNS informaciją