„Heraldikos pagrindų“ ir „Paveldosaugos įvado“ dalykų studentai, įgytas šių mokslų žinias ir įgūdžius (Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios herbų atkūrimas.) apibendrino edukacine ekskursija į Kurliandijos perlą – Rundalės rūmų muziejų.

Jame buvo puiki proga ne tik susipažinti su turtingomis ir profesionaliai įrengtomis ekspozicijomis, bet ir su restauracinių dirbtuvių darbu, paveldo išsaugojimo Latvijoje problemomis.

Prisijungti pasiūlėme geriausiai teorinius dalykus besimokantiems studentams. Juos turėjo sužavėti paroda, skirta atskiriems meno stiliams nuo gotikos iki moderno. Nuvykę į Rundalės rūmų muziejų, ne tik įkvėpėme baronato kultūros, bet ir pajutome muziejininkų, restauratorių išskirtinį dėmesį, jų širdies šilumą ir globą.

VDA Telšių fakulteto dėstytojas Povilas Šverebas

Už šią puikią galimybę aplankyti Rundalės rūmus ir detaliai susipažinti su jų darbais, VDA Telšių fakulteto bendruomenės nariai dėkingi Rundalės rūmų muziejaus direktorei dr. Laurai Lusei ir jos nuostabiam kolektyvui.