VDA Tarybos narių iš išorės ir iš VDA personalo rinkimai vyks 2023 m. gruodžio 5 d. (antradienį) 9.00–16.00 val.

VDA Tarybos narius renka Akademinės bendruomenės nariai, išskyrus studentus. Rinkimų teisę turintys asmenys bus informuojami el. paštu.

Klaipėdos ir Telšių fakultetų rinkėjai biuletenius galės pildyti atvykus:

– Daržų g. 18, 15a kabinetas (dėstytojų kambarys), Klaipėda;

– Muziejaus g. 29A, 207 auditorija, Telšiai.

KANDIDATŲ Į VDA TARYBĄ IŠ IŠORĖS IR IŠ VDA PERSONALO SĄRAŠAS

KANDIDATAI, NEPRIKLAUSANTYS AKADEMIJOS PERSONALUI IR STUDENTAMS

- Interesų sritis – švietimas/aukštasis mokslas 
VENGRIS SAULIUS

- Interesų sritis – menas/kultūra 
ANTANAVIČIŪTĖ RASA
MIKUČIONYTĖ RITA
VALIUS SAULIUS

- Interesų sritis – verslas 
ORANTAS ALGIRDAS
SKAISGIRĖ SIMONA 
VARANAUSKAS RIMAS

KANDIDATAI, PRIKLAUSANTYS AKADEMIJOS PERSONALUI

Už atitinkamo kamieninio akademinio padalinio iškeltus kandidatus turi teisę balsuoti atitinkamame padalinyje dirbantys rinkėjai.

- Vilniaus fakultetas
BRUNDZA JUOZAS
MANDEIKA ALVYDAS
MICHELKEVIČIUS VYTAUTAS

- Kauno fakultetas 
ALMONAITYTĖ NAVICKIENĖ VAIDA
JACKUS EDMUNDAS
NAGINIONIS VAIDAS

- Klaipėdos ir Telšių fakultetai
BERNYTĖ SANDRA
BERNOTAS VAKARIS
GRICIŪTĖ-ŠVEREBIENĖ LIEPA

- Dailėtyros institutas
BUTVILAITĖ RASA
JANONIENĖ RŪTA

Kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus galite rasti VDA intranete.

VDA tarybos Centrinė rinkimų komisija