Spalio 26 d. 12:45-17 val. VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3-2) ES programos „Kūrybiška Europa“ biuras Lietuvoje kartu su Lietuvos mokslo taryba kviečia Telšių kultūros organizacijas bei kūrėjus į nemokamą informacinį seminarą apie ES finansavimo galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui.

Didysis seminaro fokusas – programos „Kūrybiška Europa“ ir „Europos Horizontas“. Renginys skirtas kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms, kultūros projektų vykdytojams, individualiems kūrėjams, švietimo sektoriaus atstovams ir savivaldybių darbuotojams.

Kamilė Čelutkaitė – ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro Lietuvoje vadovė ir KULTŪRA paprogramės koordinatorė – apžvelgs paprogramės „Kultūra“ ir „Tarpsektorinės paprogramės“ kvietimus finansavimui gauti bei kūrėjų mobilumo schemą „Culture Moves Europe“. Kamilė taip pat pasidalins patarimais, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį teikiant paraiškas bendradarbiavimo projektams, ir pristatys Lietuvos kultūros instituto ko-finansavimo įrankį.

Gintauta Žemaitienė – „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir ES miestų misijos nacionalinė kontaktinė atstovė (angl. NCP) – pristatys 2023-2024 m. programos finansavimo kryptis, ypatumus ir galimybes kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms kultūros paveldo, kūrybinių industrijų, socialinių pokyčių srityse, apžvelgs veiksmų grupės sinergiją su ES miestų misija bei ES iniciatyva „Naujasis Europinis Bauhauzas“, taip pat su kitomis ES programomis.

Po informacinio seminaro dalyviai galės gauti individualias nemokamas konsultacijas su Kamile arba Gintauta dėl galimų projektų idėjų, užsienio partnerių paieškos ar paraiškos teikimo ES programoms „Kūrybiška Europa“ arba „Europos Horizontas“.

Viena iš „Europos horizonto“ veiksmų grupių – „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ – skirta novatoriškiems tyrimams ir inovacijoms, prisidedančioms prie kultūros paveldo ir kūrybinių industrijų sričių perėjimo prie skaitmeninių technologijų, prie didesnės skaitmeninio kultūros paveldo vertės kūrimo ir kūrybinio sektoriaus inovacijų poveikio stiprinimo. „Kūrybiška Europa 2021-2027“ yra Europos Sąjungos programa, skirta remti Europos kiną, televiziją, žiniasklaidą, architektūrą, muziką, vizualiuosius menus, literatūrą, scenos menus, paveldą ir kitas kultūros sritis.

REGISTRACIJA Į INFORMACINĮ SEMINARĄ PRIVALOMA ČIA

Registracija į individualias konsultacijas ČIA