• Naujienlaiškis
 • Programos anotacija. Supažindinti su aprangos kūrimo pagrindais. Užsiėmimų metu bus mokomasi pagrindinių kompozicijos principų, žmogaus figūros piešimo pagrindų, lavinami gebėjimai kurti mados piešinį, perteikti drabužio medžiagiškumą, ieškoti individualios meninės išraiškos. Praktinių užsiėmimų metu moksleiviai turės galimybę maketuoti, konstruoti naujus bei eksperimentuoti perdirbant dėvėtus drabužius. Išmoks analizuoti, vertinti, kūrybiškai spręsti aprangos dizaino, bei ekologinės mados problemas.

  Programos tikslas. Plačiau ir giliau susipažinti su aprangos dizaino specialybe. Lavinti kūrybinį mąstymą, erdvinio suvokimo įgūdžius bei formuoti individualios saviraiškos poreikį.

  Programos turinys:

  Sudėtinė dalis (tema) Veiklos apibūdinimas Metodai
  Įvadas. Aprangos dizaino sąvoka, funkcija, stilius, kostiumo istorijos apžvalga

  Supažindinama su pagrindinėmis aprangos funkcijomis, apžvelgiama stilių įvairovė, trumpai susipažįstama su kostiumo istorija bei žymiausiais drabužių dizaineriais. Atliekama kūrybinė užduotis- istorinės aprangos interpretacija.

  Teorinės ir vaizdinės medžiagos pristatymas. Praktinės užduotys

  Aprangos dizaino pagrindai /kompozicijos pagrindai, figūros piešinys, drabužių vaizdavimas, medžiagiškumo perteikimo galimybės, spalvų derinimas, idėjų paieška, kolekcijos formavimas/

  Bendrosios kompozicijos pagrindai /taškas, linija, dėmė erdvėje, proporcijos/. Žmogaus figūros piešimas /naudojant įvairias raiškos priemones/. Drabužių, detalių  konstruktyvus piešimas. Spalvų derinimas /šiltos-šaltos, neutralios, spalva, kaip įkvėpimo šaltinis/. Medžiagiškumo perteikimas įvairiomis meninėmis priemonėmis. Kūrybinis įkvėpimo šaltinis /idėjų paieška, nuotaikų paletės sudarymas/. Eskizų kūrimas. Kolekcijos formavimas.

  Grupinės užduotys. Praktiniai užsiėmimai. Individualus darbas. Aptarimas
  Drabužio gaminimas / perkūrimas (konstravimas, siuvimas, dėvėto drabužio persiuvimas, proceso pristatymas) Pasirinkto elementaraus drabužio modelio konstravimas ant manekeno. Siuvimas. Dėvėto drabužio perkūrimas. Fotofiksavimas. Kūrybinių darbų aplanko surinkimas, pristatymas. Praktiniai užsiėmimai. Aptarimas. Vertinimas