• Naujienlaiškis
 • Programos anotacija. Užsiėmimų metu bus mokomasi analizuoti bei pritaikyti popieriaus plastikos savybes eksperimentuojant ir kuriant konkrečios paskirties bei erdvinio dizaino objektus: pvz. atvirukus, skrajutes, pakuotes, suvenyrus, kaukes, galvos dangalus, aprangos ar interjero proginius aksesuarus ir kt.

  Programos tikslas. Suteikti ugdytiniui praktinių kūrybinio darbo įgūdžių naudojant popieriaus plastikos technologijų galimybes dailės/dizaino ugdyme. Ugdyti gebėjimą išskirti dizaino apraiškas meniniame ir kasdieniame gyvenime.

  Programos turinys.

  Sudėtinė dalis(tema) Veiklos apibūdinimas Metodai
  Popieriaus plastika ir jo technologiniai ypatumai erdvinės aplinkos formavimui Pateikiami popieriaus plastikos pritaikymo formavimo pavyzdžiai. Aptariamos išraiškos priemonės ir formos. Nusakomi plokštumos, formos ir erdvės parametrai. Plastikos estetinė vertė komunikacijai. Aptariama kičo samprata. Meninės aplinkos analizė(popieriaus savybių ir priemonių analizė). Darbas su informaciniais šaltiniais. Aiškinimas, pokalbis, individualus ir kolektyvinis darbas, pratybos.
  Popieriaus lakštas. Erdvinės aplinkos formavimas lakštinėmis priemonėmis Nusakomi formų ir priemonių sąveikos būdai. Pristatomi darbo įrankiai. Aptariama kūrybinė idėja. Formų sąveika pagal dydį, masyvumą, paskirtį bei padėtį erdvėje. Aptariami kūrinio estetinę vertę lemiantys veiksniai: šviesa, spalva, faktūra, kiekis, ritmas. Aptariama grožio ir stiliaus samprata. Frontalus darbas. Situacijos analizė. Bandymai, kūrybinės dirbtuvės. Individualus ir kolektyvinis darbas. Diskusija. Aptarimas, vertinimas. Ekspozicijos rengimas pasirinktoje aplinkoje.
  Rankų darbo popieriaus gamyba ir eksperimentas Aptariama technologija. Nusakomos medžiagos ir eiga. Nusakomi specifiniai sukurtos priemonės techniniai privalumai ir minusai. Parenkamos prieinamos medžiagos mokymuisi ir kūrybai. Atliekami eksperimentai, kuriant nedidelės apimties darbus. Išpildomas individualus sumanymas. Pateikiama kūrybinių darbų ekspozicija. Bandymai, kūrybinės dirbtuvės. Savarankiškas darbas, aptarimas, diskusija. Vertinimas. Ekspozicija. Fotosesija.