• Naujienlaiškis
 • Tarptautiniai ryšiai

  Tai - Nordplus Higher Education paprogramė, administruojama Švietimo mainų paramos fondo remia aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir mobilumą. Šia programa siekiama stiprinti glaudesnius regiono aukštųjų mokyklų ryšius, kurių pagalba studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi.

  NordPlus programose dalyvauja šalys:
  Norvegija, Danija,  Suomija, Švedija, Islandija, Lietuva, Latvija, Estija.

  VDA, priklausydama Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų meno, dizaino ir architektūros institucijų tinklamsCIRRUS ir KUNO, dalyvauja Nordplus Higher Education programoje, kuri remia šias veiklas:

  STUDENTŲ MOBILUMAS

  Studijoms paraiškas gali teikti BA ir MA visų kursų studentai VDA Tarptautinių ryšių skyriaus (TRS) skelbiamame NORDPLUS ir Erasmus+ studijų konkurse kiekvienų metų vasario mėnesį. 
  Informacija apie konkursą yra skelbiama VDA tinklalapyje ir katedrose.
  Kiekvienais metais 3-4 dizaino, architektūros ir 3-4 vaizduojamųjų menų studentai išvyksta studijuoti į Šiaurės ir Baltijos šalių aukštąsias meno institucijas, gavę stipendijas iš KUNO ar CIRRUS tinklų.
  Mobilumo veiklose dotacija skiriama studentų kelionei ir apgyvendinimui/maitinimui pagal numatytas normas: 330 EUR kelionei (Islandija - 660 EUR) ir 200 EUR per mėnesį.

  Praktikai paraiškas gali teikti BA ir MA visų kursų studentai VDA Tarptautinių ryšių skyriaus (TRS) skelbiamame NORDPLUS ir Erasmus+ studijų konkurse kiekvienų metų kovo mėnesį.

  Mobilumo veiklose dotacija skiriama studentų kelionei ir apgyvendinimui/maitinimui pagal numatytas normas: 330 EUR kelionei (Islandija - 660 EUR) ir 200 EUR per mėnesį.

  Vaizduojamųju menų studentai gali aplikuoti ir gauti finasavimą "Express course" rengiamuose Kuno tinklui priklausančiose Norvegijos, Danijo, Suomijos, Švedijos, Islandijos, Latvijos, Estijos mokyklose. 

  Naujai rengiamus "Express courses" sekite šioje nuorodoje.

  DĖSTYTOJŲ MOBILUMAS 

  VDA dėstytojų ir kito personalo mainų vizitai į kitą aukštąją meno instituciją, priklausančią KUNO arCIRRUS tinklams. 
  Minimali vizito trukmė – 2 darbo dienos arba 8 mokymo valandos.

  Sutartis su dėstytoju turi būti pasirašoma iki jo vizito užsienyje pradžios. Pasibaigus vizitui užsienyje, dėstytojas turi pateikti ataskaitą VDA Tarptautinių ryšių skyriui.
  Mobilumo veiklose dotacija skiriama dėstytojų/personalo kelionei ir apgyvendinimui bei maitinimui. Biudžetas apskaičiuojamas pagal nustatytas normas. Daugiau informacijos teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje arba žiūrėti https://www.kunonetwork.org/. Taipogi - http://cirrus.artun.ee/

  BIUDŽETAS
  Kelionei skiriama 330  EUR  + dienpinigiams 70-90 EUR.